Føtex i Egedal

Fakta:

Bygherre:
Dansk Supermarked A/S
Entreprenør:
KPC Købehavn A/S
Arkitekt:
Arkitema
Areal:
3.500 m²
Årstal:
2011
ÅF's ydelser:
Projektering af kloak, bærende konstruktioner, el-tekniske anlæg, funktions udbud af solcelleanlæg, Projekte-ring af VVS og kølerør-
installationer, funktionsudbud for sprinkler og ventilation.

Midconsult opfører i samarbejde med KPC København A/S i totalentreprise en ny Føtex for Dansk Supermarked.

Føtex får et bruttoetageareal på 3.700 m², med ca. 200 parkeringspladser fordelt med 116 på taget og ca 84 i terræn.

Byggeriet skal efterleve kravet til lavenergibygning klasse 2015 iht. bygningsreglementet 2010.
Dette betyder, at byggeriet udføres med en velisoleret klimaskærm og ventilationsanlæg med lavt strømforbrug. Ydermere etableres et solcelleanlæg med et areal på ca. 340 m², som på årsbasis skal forsyne byggeriet med en egenproduktion af energi på ca. 46.000 kWh. Solcellerne udføres som en del af overdækningen af parkeringsarealet på taget, som iht. lokalplanen kræves delvis overdækket.