SG-Huset

Fakta:

Bygherre:
Den selvejende institution SG Hallen
Totalentreprenør:
c.c. contractor a/s
Areal:
5.800 m²
Årstal:
2012 - 2013
ÅF's ydelser:
ingeniørrådgivning

I forbindelse med eksisterende sports- og svømmehal udvides med nye idrætsfaciliteter.

Der udvides med springcenter, motoriksale, dansesale og multisal med dertil hørende omklædnings- og møderum.

Området mellem de 3 haller overdækkes og indrettes som ankomst og fordelingsområde.

Midtconsult har projekteret parkeringsforhold samt tilkørselsforhold i forbindelse med den nye tilbygning.

SG-Huset