AAU Esbjerg

Fakta:

Bygherre:
Bygningsstyrelsen
Arkitekt:
Witraz Arkitekter
Areal:
Ca. 6.000m²
Årstal:
2012 – 2015
ÅF's ydelser:
Komplet faseopdelt projektering, udbud byggeledelse og tilsyn.

AAU Esbjerg, en afdeling af Aalborg Universitet indeholder renovering/ombygning af 2 bygninger til brug for laboratoriefaciliteter.

Opgaven omfatter teknisk rådgivning og bistand, herunder screening for asbest og PCB m.v., i forbindelse med nedrivning af eksisterende bygning, opførelse af ny bygning samt renovering af bygninger, herunder energioptimering, til brug for Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet i Esbjerg.

I den nye tilbygning indrettes der laboratorier med tilhørende grupperum og kontorer til 3 institutter.

Institutterne er Civil Bio og Energy.

Laboratorierne for Civil omfatter: Forsøgslaboratorium, udstyrslaboratorium og betonlaboratorium.

Laboratorierne for Bio omfatter hovedkategorierne: Undervisningslaboratorium, Analyselaboratorium, Perikellaboratorium, Materialelaboratorium, Epoxylaboratorium og Levnedsmiddellaboratorium.

Laboratorierne for Energy indeholder: Hydraulik- og Motorlaboratorier, Forbrændingslaboratorium, Aerolaboratorium, Hydrolaboratorium og El-laboratorium.

Derudover indrettes der fælles lokaler til AAU Esbjergs tekniske forvaltning. Lokalerne omfatter vareindlevering, materialedepot, vaskeri og nye auditorier.

I eksisterende bygninger som renoveres, indrettes til institut for Design Learning and Innovation (DLI) med tørlaboratorier såsom sensorarma, green screen og kid samt laboratorium

Midtconsult projekterer parkering/cykelparkering i forbindelse med ombygningen.

Der er indgået IKT-aftale

Byggeriet opføres i lavenergiklasse 2015.