Herningsholm Gymnasium

Fakta:

Bygherre:
Uddannelsescenter Herning
Totalentreprenør:
KPC Byg A/S
Arkitekt:
KHR Arkitekter
Ingeniør:
Rambøll Danmark
Areal:
10.500 m²
Årstal:
2009 – 2010
ÅF's ydelser:
Bygherrerådgivning

Nyt Erhvervsgymnasium til Herningsholm Erhvervsskole.

Udarbejdelse af byggeprogram til nyt Erhvervsgymnasium, samt bygherrerådgivning i projekterings- og udførelsesfasen. 
Danmarks første gymnasium, der samler HHX og HTX, som vedbliver med at være to selvstændige udannelser, men der er mulighed for at vælge valgfag på tværs, ligesom der vil være projekter på tværs af HHX og HTX, der støtte op om innovation og entrepreneurship.

Minutiøs planlægning
Sagen startede for mere end 6 år siden, da Midtconsult i samarbejde med Årstiderne - blev valgt som bygherrerådgiver på sagen. Man var enige om at - sagen skulle udbydes i totalentreprise på grund af størrelsen, men selve placeringen, var der flere muligheder for, indtil man til sidst blev enige om den optimale placering, som den har i dag. I og med at sagen blev udbudt i totalentreprise, blev den største del af vores arbejde lagt i program-, planlægnings- og udbudsfasen. I samarbejde med bygherre og Årstiderne, blev der skrevet et meget detaljeret byggeprogram, som blev grundlaget for totalentreprisekonkurrencen.
 
I forlængelse af udvælgelse af vinderprojektet, blev der udført et ambitiøst 6 punkts dokument, der i starten omhandlede, de 6 punkter som nævnt men på grund af den iver og entusiasme som bygherre og øvrige involverede parter lagde for dagen endte dokumentet i 47 tætskrevne A4 sider. Intet var stort og intet for småt, når alle detaljerne skulle på plads og koordineres. Der var ganske mange brugergrupper involveret i sammenlægningen af HTX og HHX.
 
Det vi i Midtconsult husker bedst, når vi tænker tilbage på forløbet, er den fremsynethed, der har præget tilblivelsen, samtidig med en erkendelse af, at det tager tid at programmere et så stort og komplekst byggeri. Til gengæld undgår man så mange ærgrelser bagefter.
 
KHR Arkitekter A/S, beskriver nogle af de væsentlige aspekter af husets arkitektoniske idé på denne måde:
- Med hovedgrenet i bygningen er det lykkedes, at skabe en fornemmelse af, at det er muligt at have det grønne træk hele vejen igennem uddannelsesområdet og på sigt få en forbindelse videre igennem det lette industriområde og få fat i de grønne arealer bag ved. Dette træk opleves udefra, idet man kan se igennem bygningen fra forpladserne ved indgangsområderne mod øst og vest. Endvidere at man indefra oplever den gennemlysning af Agora, som følger med det grønne træk, der nærmest skærer sig gennem bygningen, hvor ”betonpladen” det udvendig gennemgående landskabelige element, kan indvendigt afbrydes af en raffinering af overfalden i granit i stedet for beton.
 
Hovedgrebet i bygningen har også muliggjort, at et overvejende antal læringsrum har kunnet placeres mod nord og dermed sikre et godt lys til læringsmiljøet.
Ferskheden i farveholdningen suppleret med en nænsom farvemæssig udsmykning, vil på en og samme tid underbygge, at det er menneskene og deres farvede tøj der fremhæves og når huset er tomt, bevirke, at de nænsomme og sporadiske farvesætninger tilbagestår som reminiscenser eller skygger, af det liv der foregår om dagen.

Sejlet mod vest er med til at muliggøre et udvendigt opholdsareal i tæt tilknytning til det indvendige og bliver dermed nærmest en forlængelse af Agora, over mod det eksisterende uddannelsescenter og formidler på den måde overgangen, mellem det nye og det gamle.