Fejerskovparken

Fakta:

Bygherre:
Herning Kommune
Entreprenør:
Ole Andersen A/S
Areal:
300 m vejareal
Årstal:
2014
ÅF's ydelser:
planlægning, prøvetagning, vurdering af resultater samt anmeldelse af jordflytningen

Forkartering af overjord ved nedlæggelse af offentligvej.

I forbindelse med udstykning af nyt boligområde i Lind ved Herning skal en offentlig grusvej nedlægges og arealet skal indgå i de udstykkede byggegrunde.

Forud for bortgravningen af vejen er der gennemført prøvetagning og analyse af fyldjord og kontrol af den underliggende intakte jord.

Denne forkartering er udført ved prøvetagning fra gravede render, og overjord (til ca. 0,4 m u.t.) er beskrevet med i alt 34 analyser. Den underliggende intakte jord er beskrevet med 17 analyser.

Jorden er anmeldt til bortskaffelse.