Prismet

Fakta:

Bygherre:
Gorrissen Federspiel
Arkitekt:
GPP Arkitekter
Areal:
2.100 m²
Årstal:
2012
ÅF's ydelser:
projektering og koordinering af installationer samt tilsyn.
Brandrådgivning og Akustik.

Renovering og ombygning af Gorrissen og Federspils faciliteter .

Projektet omfatter renovering og ombygning af Gorrissen og Federspiels faciliteter i Prismet, Århus C.

Generelt for alle renoveringsarbejder på prismet er fællesnævneren, at forholdene skal være bedre end hvad der normalt foreskrives

De renoverede områder omfatter:
 

Foyer

Foyerområdet er et dobbelthøjt rum, der renoveres. Det eksisterende indgangsparti i foyeren flyttes for at gøre plads til et nyt indbydende receptionsområde.
I det nuværende foyerområde indbygges ligeledes et auditorium med tilhørende pauseområde, samt toiletfaciliteter til ventende i receptionen og brugere af auditoriet. Hele foyerområdet renoveres med nye el-installationer, vand, varme og ventilation samt akustiske absorbenter.
Auditoriet har meget store vinduespartier mod syd. Dette har betydning for indeklimaet mht. lysforhold og varmeforhold, hvor solens bidrag får stor betydning. Den store hårde glasoverflade har ligeledes stor betydning for rumakustikken. Der er derfor udført indeklimaberegninger for at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø for gæster og medarbejdere. De akustiske løsninger er valgt ved hjælp af rumsimuleringer i programmet Odeon, med henblik på god rumakustik, begrænset efterklangstid i auditoriet.

Kantinefaciliteter på 8. sal

8. sal er blevet renoveret fra en almindelig kontoretage til et moderne kantineområde med tilhørende funktionelt køkken. Der er trukket nye el-installationer, vand, varme og ventilation til det nye køkken, samt ventilationsafkast over taget fra køkkenet. Kantinefaciliteterne omfatter nye elegante buffet- og spiseområder, samt loungeområde. Etagen er blevet simuleret både med hensyn til indeklima, herunder omfang af kølebafler og med hensyn til akustisk indeklima for at fastlægge omfang og type af absorbenter på lofter og vægge. Kølebafler og absorbenter indpasses som en del af udsmykningen og valget af færdige overflader er gjort i tæt samarbejde med GPP-arkitekter. Etagen er desuden totalrenoveret.

Reception og mødefaciliteter på 17. – 18. etage

På 17. og 18. etage laves nyindretning til reception og mødefaciliteter. Begge etager renoveres med nye overflader, ventilation, nye el-installationer, samt absorbenter, der tilsammen sikrer et godt og behageligt arbejdsmiljø.
Det dobbelthøje rum, der udgør ankomstområdet, tilføres en let intern trappe, der skaber sammenhæng mellem de to etager. 18. etage er bygningens øverste, men allerede på 17. begynder prismetoppens glastag at skære sig ind i etagerummet. Den store hårde glasflade har ligesom i Auditoriet stor betydning for indeklima og dermed også for arbejdsmiljøet.

10. etage

En almindelig etage med kontorer og mødelokaler er renoveret med nyindretning, el, vand, varme og ventilation.
Udover de ovennævnte renoverings- og ombygningsarbejder har Midtconsult forestået Brandrådgivning og myndighedsdialog, herunder udfærdigelse af brandplaner samt brand- og evakueringsinstruks.