Koustrup Allé

Fakta:

Bygherre:
Herning Kommune
Areal:
Ca. 1000 m vejstrækning
Årstal:
2011 - 2012
ÅF's ydelser:
Projektering, byggeledelse og tilsyn.

Koustrup Allé beliggende i Lind syd for Herning er udført i etaper i forbindelse med at boligområderne Koustrupparken, Knudmoseparken og Fejerskovparken langs Koustrup Allé er blevet etableret.

Projektet omfatter nyanlæg af 1,4 km vej med tilhørende dobbeltrettet cykel-/gangsti. En underføring af stien er etableret ved Knudmoseparken i form af en stitunnel, ligesom der er etableret buslommer og kanaliseringsanlæg.
 
Koustrup Allé slutter ved Kollundvej, hvor krydset er projekteret og etableret som rundkørsel.