Fase 1

I den første fase, hvor vi arbejder kreativt med projektet, undersøger vi projektgrundlaget. Hvad er tidsrammen? Hvilket budget ligger til grund og hvordan kan vi optimere det? Hvilket kvalitetsniveau skal vi stræbe efter?

Idégenerering og tilbud

For det første skal vi finde frem til den løsning, som vores kunde har brug for. Dernæst undersøger vi, om projektidéen er bæredygtig. Det vil sige, om den økonomisk, miljømæssigt og socialt hænger sammen, og om der er mulige tiltag, der kan forbedre projektets bæredygtighed.

Vi samler trådene!

Se oversigt over projektledere under Kontakt » Projektledere