Persondatapolitik – for ansøgere

Dataansvarlig

AFRY (ÅF Buildings Denmark p/s, Viborgvej 1, 7400 Herning, CVR. 34074801) er dataansvarlig for de personoplysninger, der indhentes, opbevares og behandles om ansøgere til AFRY.

Behandling af persondata ved rekruttering

Formålet med at indsamle personoplysninger om dig i rekrutteringsprocessen er at vurdere, om du er en kvalificeret kandidat til en ledig stilling hos AFRY. Når du søger en stilling hos os, modtager og behandler vi en række personoplysninger om dig. Vi er dermed dataansvarlige for dine personoplysninger. I forbindelse med rekrutteringsprocessen behandler vi almindelige personoplysninger om dig, men det kan også ske, at vi behandler særlige personoplysninger. I denne tekst kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi behandler om dig, når du søger en stilling hos os.

Modtagelse af din ansøgning

Af hensyn til en sikker behandling af persondata, vurderer vi i udgangspunkt udelukkende ansøgninger uploadet via vores hjemmeside afbuildings.dk. I rekrutteringsprocessen er det de personoplysninger, som fremgår af din ansøgning, dit CV og andre medsendte dokumenter, der bliver registreret i vores interne rekrutteringssystem. Det vil typisk være følgende oplysninger som bliver registreret: Navn, adresse, fødselsår, køn, telefonnummer, e-mailadresse, ægteskabelig status, uddannelse(r), karrierehistorik, anbefalinger/referencer mv. Vi anvender databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (b) som hjemmel, da der er tale om personoplysninger, som du selv har fremsendt til os med henblik på at blive ansat.

Vurdering af din ansøgning

Vi vurderer specifikt hver enkelt ansøgers kvalifikationer i forhold til den opslåede stilling. Når vi har læst ansøgningerne, udvælger vi kandidater til ansættelsessamtale(r). De kandidater, som ikke er blevet indkaldt til samtale, får besked om dette.

Ansættelsessamtaler I forbindelse med ansættelsessamtalerne modtager vi yderligere oplysninger om dig, som vi noterer til brug for det videre rekrutteringsforløb. Vi anvender databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (b) som hjemmel, da der er tale om personoplysninger, som du selv har oplyst med henblik på at blive ansat.

Oplysninger fra tidligere arbejdsgiver

I nogle stillinger er det nødvendigt at indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere. Hvis vi indhenter referencer fra en eller flere af dine tidligere arbejdsgivere, registrerer vi oplysningerne, som vi modtager. Vi anvender dit samtykke efter databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (a) som hjemmel til at behandle disse oplysninger, og du vil derfor blive bedt om at give dit samtykke, inden vi kontakter en eller flere af dine tidligere arbejdsgivere. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte os på kontaktoplysningerne ovenfor. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker derfor ikke lovligheden af vores behandling af oplysningerne frem til tidspunktet, hvor du trækker dit samtykke tilbage.

Opbevaring og sletning

Hvis du får afslag, sletter vi de oplysninger, vi har registreret om dig hurtigst muligt. Har du har givet samtykke til at vi må opbevare dine oplysninger med henblik på rekruttering til en anden stilling, slettes dine oplysninger dog først efter 6 måneder. Du vil efter 6 måneder modtage en e-mail, hvor du har mulighed for at opdatere dit samtykke, så dine oplysninger gemmes i databasen i yderligere 6 måneder. Hvis du bliver ansat, gemmer vi de basale oplysninger, som har været en del af rekrutteringsprocessen, i din personalemappe. Disse oplysninger vil typisk være CV samt ansøgning.

Dine rettigheder

Efter lovgivningen i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven har du række rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via hrinfo.ib.dk@afconsult.com.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret), artikel 15

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse, artikel 16

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning, artikel 17

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling, artikel 18

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne - bortset fra opbevaring - med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse, artikel 21

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet), artikel 20

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Ændringer i denne databeskyttelsespolitik

Vi vil løbende gennemgå og opdatere denne persondatapolitik. Persondatapolitikken er senest opdateret den 25. maj 2018.