Rekrutteringsprocessen

Din ansøgning bliver altid håndteret professionelt, når du søger job hos os.

Modtagelse og screening af ansøgninger

Vi modtager alle ansøgninger gennem vores rekrutteringssystem. Via systemet får du som ansøger automatisk en bekræftelse på, at din ansøgning er modtaget. Efter ansøgningsfristen screener vi kandidaterne, og de mest relevante bliver udvalgt og indkaldt til samtale. I nogle tilfælde indkalder vi også løbende i ansøgningsperioden.

Afholdelse af 1. samtale

Målet for os med første samtale er at opnå et kendskab til dig som ansøger og person, så vi kan vurdere dig i forhold til jobbets indhold og ansvarsområder. Vi vil samtidig give dig et indtryk af af, hvad ÅF er for en virksomhed.

Afholdelse af 2. samtale

Til anden samtale indhenter vi typisk referencer, som vi kan spørge ind til. Derudover får både vi og du som ansøger mulighed for at stille uddybende spørgsmål, ligesom vi gerne medbringer et kontraktudkast, hvis det er relevant. Formålet med anden samtale er desuden at afstemme forventninger til løn- og arbejdsforhold.

Caseopgave og adfærdsanalyse
Hvis det er relevant, bliver du bedt om at forberede en case inden samtale nummer to. Det er typisk til ledelses- og specialiststillinger. Du kan også blive bedt om at udfylde en adfærdstest, vi kan tale ud fra til samtalen. Det bliver du informeret om ved første samtale.

4. Udvælgelse af den bedste kandidat

Når alle samtaler er afholdt, udvælger vi den bedste kandidat til jobbet. Er det dig, bliver du kontaktet per telefon. Vi afslutter forløbet med udarbejdelse og underskrivning af ansættelseskontrakten, det vil sige en endelig aftale om alle de forhold, som gør sig gældende for din ansættelse.

Afslag
Når en ny medarbejder har underskrevet sin ansættelseskontrakt, sender vi et skriftligt afslag til de øvrige kandidater. Medmindre andet er aftalt, giver vi også afslag i telefonen med tilbud om konstruktiv kritik til alle de kandidater, der har været til samtale.