Tor Hastrup

“Jeg kan godt lide at kommunikere med mange forskellige mennesker, og det kommer man til som seniorprojektleder”


Jeg begyndte i ÅF, der dengang hed Midtconsult, for over 11 år siden, hvor jeg fortsatte som konstruktionsingeniør efter mit praktikophold. Jeg er uddannet ingeniør i bygningsdesign, som er en bredt favnende uddannelse hvor man også får et indblik i andre dele af bygningsprocessen – blandt andet hvordan arkitekterne arbejder. Derfor havde jeg også en ide om, at jeg på et tidspunkt skulle være projektleder på projekterne og blive udfordret på andre områder end beregninger af forskellige konstruktioner. Jeg har deltaget i nogle interne kurser i projektledelse og fik efterfølgende mere og mere ansvar. Og så har jeg de sidste fem år arbejdet som seniorprojektleder.

Som seniorprojektleder styrer man de helt store projekter. Det kræver, at man kan skabe det store overblik, da man har en stor berøringsflade og en meget varierende hverdag. Meget af tiden går også med at kommunikere med kunder og projektmedarbejdere, og derfor er den største udfordring oftest også at kunne holde alle boldene i luften på én gang. Det er derfor vigtigt, at man kan sætte andres behov før sit eget og at kunne være omstillingsparat for at sikre, at projekterne lykkes på bedst mulige måde for alle parter.

Jeg kan godt lide at arbejde med mange forskellige mennesker, og det er blandt andet også derfor, jeg stadig er rigtig glad for at arbejde i ÅF. Jeg har nogle fantastiske kolleger, og det er fedt at få lov til at arbejde sammen med så mange kompetente mennesker.
 

Anders Vestergaard Christensen
Seniorprojektleder i projektlederafdelingen i Aarhus

 

 

 

Følg os på LinkedIn