“ETABS: Et forholdsvis nyt koncept i den danske byggebranche”

 

Hvad er din baggrund?
Jeg har en bachelorgrad som bygningsingeniør fra Bu-Ali Sina Universitet og en kandidatgrad som konstruktionsingeniør fra Shiraz Universitet – begge universiteter ligger i Iran. Før jeg påbegyndte min kandidat, arbejdede jeg i to år som ingeniør, for at finde ud af, hvad jeg godt kunne lide at arbejde med – og det endte altså med at blive som konstruktionsingeniør. På mit andet år på kandidaten startede jeg en virksomhed sammen med nogle af mine venner. I virksomheden arbejdede vi både som konsulenter og som leverandører af armeringskoblinger til betonkonstruktioner. Jeg havde ansvaret for optimeringen og for udregninger af konstruktionerne.

Da jeg var færdig med min kandidat og havde arbejdet i virksomheden i tre år, ville jeg gerne prøve noget andet. Jeg brugte derfor et år, sammen med min mand, på at lede efter et nyt og spændende land, og kom frem til at Danmark virkede rigtig interessant. I 2016 flyttede vi derfor til København, hvor jeg brugte det første år på at lære dansk og forbedre mit CV. Så fik min mand et job i Aarhus, og for at komme dertil fra København, tog vi et GoMore-lift, hvor chaufføren tilfældigvis arbejdede i AFRY. Vi kom til at snakke om arbejde, og han nævnte at AFRY godt kunne bruge nogen, der havde erfaring med beregninger af højhusbyggerier i ETABS – og det havde jeg. Nu har jeg været i her i et år og det meste af tiden arbejder jeg med konstruktionsberegninger af højhuse, hvor jeg kan bruge min erfaring med ETABS.


Hvad er ETABS, og hvordan bruger du det?
ETABS er et FEM-modelleringsprogram, som har en platform hvor man kan lave integrerede konstruktionsmodeller. Det er et forholdsvis nyt koncept i den danske byggebranche, og i AFRY bruger vi CSI ETABS-platformen til vores 3D-integrerede modeller og analyser.

ETABS er blevet brugt til at udregne konstruktionerne for nogle af de mest kendte højhusbyggerier i verden, bl.a. Burj Khalifa i Dubai. Det er en innovativ software, da den kan tage højde for hele bygningens konstruktion på én gang, i stedet for blot dele af den.

I AFRY arbejder vi i øjeblikket på et af de højeste beboelsestårne i Danmark. Det bliver 120m højt og kommer til at rumme 36 etager, og så har vi stået for alt ingeniørrådgivning. Jeg har mest arbejdet med konstruktionsberegningerne, hvor jeg har arbejdet med modellering i ETABS, design af detaljer og dokumentering.

Højhusbyggerier har deres egne udfordringer, fordi det ofte er de vandrette laster der er dimensionsgivende. Og dette projekt er også unikt, fordi det både indeholder præfabrikerede søjler og insitu-støbte dæk og vægge, som indgår i den vandrette lastnedføring. Derfor er det nødvendigt med 3D-modellering og -analyse, for at kunne udnytte dækkene til at skabe en samvirkende vandret og lodret lastnedføring i søjler og vægge.

Til dette beboelsestårn kan ETABS bruges som en platform, hvor vi kan tage højde for de integrerede systemer mellem de forskellige elementer. Programmet har unikke egenskaber og værktøjer til at lave en model af hele konstruktionen samlet, så man kan fastlægge hvordan konstruktionen opfører sig, inklusive interaktionen mellem de lodrette bærende elementer. Programmet giver os også muligheden for at tage højde for effekten af ”constructionstages”, hvilket er nødvendigt. Dette skyldes forskellene i sætningen af kernen og søjlerne, fordi der en forskel i stivheden. En af de ekstra muligheder vi har i ETABS er stivhedstilpasningsfunktion, hvor vi kan tilpasse stivheden af bjælker, dæk, søjler og vægge. I dette tårn har vi påført de passende ”sectionmodifiers” til modelelementerne. Det giver os et mere realistisk billede af hvordan konstruktionen opfører sig i forhold til f.eks. revner i betonkonstruktionen, så vi ikke undervurderer svingninger i bygningen.


Hvad brænder du mest for i dit arbejde?
Grunden til at jeg uddannede mig som konstruktionsingeniør, er fordi man er med til at skabe noget. Man laver beregningerne og så kan man se det blive til virkelighed bagefter. Og arbejdet er til gavn for mange mennesker – de kan bo eller arbejde i de bygninger, som jeg har hjulpet med at lave. Man er ligesom med til at sætte sit aftryk på området, og jeg bliver altid stolt når jeg kommer forbi et af de projekter, jeg har været en del af.


Hoda
Konstruktionsingeniør
 

 

Følg os på LinkedIn