“Vi gør ganske enkelt driften brugervenlig”

 

Hvad er din baggrund?
Helt oprindeligt er jeg uddannet elektronikmekaniker, men har i en del år arbejdet med ventilation. Derefter har jeg arbejdet 12 år i CTS-branchen, hvor jeg har været udførende både som tekniker og projektleder. Derfor jeg har også en del erfaring med den praktiske del af CTS. Siden sidste år har jeg arbejdet som CTS-rådgiver hos AFRY. 
 

Hvad er CTS?

Det er indeklimastyring – altså styring af varme, ventilation, lys og andre tekniske systemer. Når et byggeri er færdigt, er CTS en kæmpe hjælp til brugerne af bygningen. Vi laver et anlæg, hvorfra de kan overvåge og kontrollere alle tekniske systemer fra én brugerflade. Ud over brugervenligheden er fordelen ved CTS også, at man kan spare på energien og få det optimale ud af de systemer, der er i bygningen. Når vi f.eks. laver styring på ventilation, er det for at man kan få mere luft gennem rummene, så den forbedres og man undgår forhøjet CO². Derudover prøver vi at energioptimere mest muligt ved at drifte vores anlæg i de perioder, hvor der er behov og lukker ned, når der ikke er.

Det er forskelligt, hvor meget der er med i et CTS-anlæg. Nogle steder er det kun ventilationsanlæg, andre steder er der integrering mellem alle mulige tekniske anlæg. Derfor er nogle brugerflader meget store og kan styre mange ting. F.eks. kan de også inddrage døråbninger, alarmer til nogle zoner, osv. Vi finder ud af, hvordan de forskellige anlæg kan integreres, og rådgiver kunden om, hvilke systemer, der bør snakke sammen.

For tiden er jeg med til lave et CTS-anlæg til en fødevareproduktionsbygning. I den del jeg sidder med, har jeg primært fokus på ventilationen, som skal sørge for at holde en given temperatur og en given fugt i bygningens forskellige rum. Det er en forholdsvis kompliceret styring, da man ved nogle rum har meget skrappe krav til temperaturen og fugteniveauet. F.eks. skal der være et højere tryk i de rene rum, i sluserne et mellemtryk og ud mod gangarealerne et lavere tryk. Et overtryk i det rene rum gør, at det beskidte luft ikke kan komme derind. I forhold til CTS kan vi i samarbejde med ventilationsteamet sikre, at brugerne af bygningen efterfølgende kan overvåge, kontrollere og optimere de forskellige anlæg, f.eks. ventilation. Vi gør ganske enkelt driften brugervenlig. 


Hvad er det, du brænder mest for i dit arbejde?

Det er at komme med noget, der kan lade sig gøre, og som er fornuftigt. Og at være med til at komme med løsningsforslag, hvis der skulle opstå nogle problemer undervejs. Simpelthen at få det hele til at glide lidt nemmere. Når man selv har været udførende, har man ofte nogle andre indgangsvinkler til tingene, fordi man selv har stået med mange af de udfordringer, der kan komme. Derfor prøver vi også at forudse dem, og er måske også bedre til at finde en fornuftig løsning for alle parter. Det fedeste er også, når man har bygherren med, og man sammen finder ud af, hvordan og hvorledes man sikrer den mest optimale drift af bygningen ud fra kundens behov.


Jakob
CTS-rådgiver
 

 

Følg os på LinkedIn