“Målet for os er ikke at finde fejl. Målet er at forebygge dem.”

 

Hvad er din baggrund?
Jeg er uddannet VVS- og ventilationsmontør og stod fire år i lære. Derfor har jeg været ude på de store byggepladser og hænge ting op, så jeg ved jo, hvordan tingene bliver udført ude i praksis. Efterfølgende har jeg læst videre som VVS-installatør og arbejdet i et VVS-firma og et grossistfirma, hvor der blev solgt både kølelofter, gas- og vandbærende strålevarme. I den forbindelse har jeg været med til at udvikle et nyt strålevarmeprodukt, der var inddelt i moduler, som kunne skræddersyes til kundens behov. Derudover har jeg også arbejdet i et ventilationsfirma, hvor jeg var projektleder i tre år, hvilket har givet mig et stort kendskab til ventilation.

Jeg har tidligere været ansat i virksomheden, da den hed Midtconsult, og valgte i 2013 at vende tilbage. Omkring 2014 udviklede min kollega, Gunnar, og jeg vores første commissioning-testprogram ude på en byggeplads, for at teste anlæggene, og det virkede faktisk rigtig godt. Det blev grundlaget for vores Commissioning-afdeling, som vi sådan set har arbejdet med lige siden, og i dag har vi ca. ti medarbejdere som udelukkende arbejder med commissioning.


Hvilke projekter er du i gang med nu?
Vi er lige nu i gang med at lave commissioning på et stort datacenter. Det er et ret spændende projekt, synes jeg. Blandt andet fordi det er en udenlandsk bygherre, en tech-gigant, som gerne vil have tingene kørt lidt anderledes end vi måske gør herhjemme i DK.

De har fokus på systematik og gør meget ud af, at kvalitetssikringen (KS) fra entreprenøren bliver dokumenteret ordentligt og udført samtidig med, at man bygger. Og ideen med KS er jo at kvalitetssikre sit arbejde, mens man laver det. Men jeg oplever desværre, at det er blevet kutyme herhjemme, at man laver det på bagkant – og så er det jo ikke noget værd. Det er sådan set også hele meningen med commissioning. Det er en kvalitetsproces, der sker undervejs i projekterings- og udførelsesfasen. Til sidst ender det ud i, at anlæggene testes og det vurderes, om de performer som tiltænkt. Jeg er blevet stærkt inspireret af den strukturerede måde, de gør tingene på, og jeg tænker, at vi godt kunne lære lidt af det.

Vi ser tendenser på at fag som el-, VVS-, CTS- og ventilationsfolkene, tjekker deres egne projekter, men får ikke koordineret løsningerne på tværs af fagene for at se, om systemerne også hænger sammen. Det har vi manglet i byggebranchen, og det er det commissioning handler om. At man ser på projektet som en større helhed.

Det er mit job at sikre, at bygningen kan bruges, som det er tiltænkt, og at man kan vedligeholde og drifte den på en hensigtsmæssig måde i mange år og uden for store omkostninger. Men vi har i dag en tendens til at vælge løsninger med en kortsigtet gevinst i stedet for at fokusere på bygningens driftsomkostninger set over en længere periode. Dette kan føre til nogle uheldige beslutninger, som kan blive rigtig dyre i det lange løb. For det hjælper jo ikke noget, at der bygges en rigtig fin bygning, hvis det ikke er muligt at drifte og vedligeholde installationerne og de derfor ikke har den forventede levetid. Det kan resultere i, at man derfor må ødelægge bygningen, for at sætte nye anlæg ind - og netop her ligger fordelen i at inddrage et commissioningteam. Vi er gode til at lave risikoanalyser og se på fordele og ulemper ved forskellige valg, og der fra identificere hvilke konsekvenser det kan medføre for driften af bygningen.

Alle bygninger er jo unikke. Og det, der også gør det svært med byggerier er, at hver eneste bygning er en prototype. Det kan godt være, at det er nogle elementer, vi har brugt før; men vi sammensætter dem på forskellige måder, det er forskellige teams, der arbejder og bygger bygningen, osv. Derfor er det svært at lave en perfekt bygning, der bare ”virker første gang”. Ved at bruge commissioning øger man chancen for, at tingene virker, som de skal – fra start.


Hvad brænder du for i dit arbejde?
Min fornemste opgave, ud fra det, jeg har set indtil videre, er at højne kvaliteten i byggebranchen. Vi har testet mange anlæg, og vi finder stort set fejl på alle. Derfor kunne jeg godt tænke mig, at man fik ændret kulturen lidt i byggebranchen. Målet for os er jo ikke at finde fejl. Målet er at forebygge dem og sikre, at alt er tænkt ind fra starten - både i projekteringen, men også under udførelsen. Dette sker eksempelvis via KS og kontroller i KS-arbejdet, så vi fanger fejlene så tidligt som muligt. Fanger vi fejlen for sent, er både tiden og økonomien brugt, og det er der ingen, der vinder ved.

Der er jo mange forskellige firmaer, som tilbyder commissioning, og der er mange forskellige varianter af commissioning-processer. Men den måde, vi gerne vil udføre det på, er måske lidt anderledes end vores konkurrenters, fordi vi prøver at flette processer ind, der kan forebygge fejl og finde dem tidligere i forløbet. Det giver gevinst for alle parter. Og det er noget, vi arbejder for i AFRY.


Michael
Markedschef Commissioning
 

 

Følg os på LinkedIn