Kontakt hos ÅF Buildings Denmark

Byggeteknisk afdeling

 1. Jacob Damborg Kristensen Jacob Damborg Kristensen
  Afdelingsleder Byggeteknisk
  +45 23 48 02 35
  jacob.kristensen@afconsult.com
 2. Per Sørensen Per Sørensen
  Seniorrådgiver / Bygningskonstruktør BTH / Energikonsulent
  +45 40 38 63 32
  per.sorensen@afconsult.com
 3. Mette Mølgaard Kristiansen Mette Mølgaard Kristiansen
  Bygningskonstruktør BTH / Projektleder / DGNB Consultant
  +45 29 63 41 12
  mette.kristiansen@afconsult.com
 4. Trine Elgaard Kristensen Trine Elgaard Kristensen
  Bygningskonstruktør BTH / Projektleder
  +45 41 77 89 97
  trine.kristensen@afconsult.com
 5. Torben Holst Therkildsen Torben Holst Therkildsen
  Bygningskonstruktør BTH / Projektleder
  +45 61 55 17 24
  torben.therkildsen@afconsult.com
 6. Bent Poulsen Bent Poulsen
  Bygningskonstruktør BTH / Energikonsulent
  +45 20 27 98 34
  bent.poulsen@afconsult.com
 7. Henrik Pedersen Henrik Pedersen
  Bygningskonstruktør BTH / Projektleder
  +45 61 55 15 18
  henrik.pedersen@afconsult.com
 8. Peder Sørensen Peder Sørensen
  Bygningskonstruktør
  +45 51 39 75 43
  peder.sorensen@afconsult.com
 9. Morten Søndergaard Krægpøth Morten Søndergaard Krægpøth
  Bygningskonstruktør
  +45 29 49 53 36
  morten.kraegpoth@afconsult.com
 10. Chris Josefsen Chris Josefsen
  Bygningskonstruktør
  +45 20 51 80 72
  chris.josefsen@afconsult.com
 11. Anders Ryegaard Christensen Anders Ryegaard Christensen
  Bygningskonstruktør
  +45 29 74 78 57
  anders.r.christensen@afconsult.com
 12. Lasse Solnæs Lasse Solnæs
  Bygningskonstruktør
  +45 29 74 64 97
  lasse.solnaes@afconsult.com
 13. Kennet Thybo Kvisgaard Kennet Thybo Kvisgaard
  Konstruktør
  +45 51 39 75 48
  kennet.kvisgaard@afconsult.com
 14. Alice Averhoff Markussen Alice Averhoff Markussen
  Teknisk Assistent
  Cad-supporter
  +45 41 77 89 67
  alice.markussen@afconsult.com
 15. Anny Ubbesen Anny Ubbesen
  Teknisk Assistent
  +45 41 77 89 64
  anny.ubbesen@afconsult.com
 16. Lene Petersen Lene Petersen
  Teknisk Designer
  +45 41 77 89 70
  lene.petersen@afconsult.com
 17. Jørgen Hermann Damsbo Jørgen Hermann Damsbo
  Bygningskonstruktør
  +45 51 75 65 31
  joergen.damsbo@afconsult.com
 18. Klaus Steensen Klaus Steensen
  Bygningskonstruktør
  +45 51 75 65 32
  klaus.steensen@afconsult.com
 19. Karina Thorup Ovesen Karina Thorup Ovesen
  Teknisk designer elevr
  - på barsel
  +45 30 80 16 22
  karina.ovesen@afconsult.com
 20. Steffen Raarup Nielsen Steffen Raarup Nielsen
  Bygningskonstruktør, Herning
  +45 30 80 18 49
  steffen.r.nielsen@afconsult.com
 21. Brian Skinhøj Brian Skinhøj
  Teamleder
  +45 51 96 47 67
  brian.skinhoj@afconsult.com