juni 2018

Ambitiøs byudvikling i Kolding

Der er mange ting, som skal spille sammen i Koldings nye bydel, Marina City, der både kommer til at rumme 400 boliger, lystbådehavn med plads til 1.000 både og 12-14 husbåde.

Derudover bliver der plads til mindre virksomheder, sportsklubber og uderum til byens borgere. Sammen med Schønherr har ÅF fået til opgave at udforme havnepromenaden, veje, parkering og øvrige udearealer i den nye bydel.

”Det er et utroligt interessant byudviklingsprojekt, vi er blevet en del af. Området skal både rumme en masse forskellige typer af trafikanter og brugere, samtidig med at det skal etableres på et problematisk underlag i Koldings havn. Det sætter store krav til os som ingeniører”, fortæller Kim Lind Johannessen, afdelingsleder for anlægsafdelingen i ÅF.

Hos ÅF skal man projektere veje og belægninger, trafikplanlægning, signalanlæg, orienterings- og effektbelysning samt forsyninger til både bygninger og lystbådehavn. Derudover varetager ÅF også ingeniørdelen af projekt- og mødeledelsen. En opgave der ikke må undervurderes, når landskabsarkitekter, anlægsingeniører og trafikingeniører sammen skal finde frem til den bedste løsning på tværs af fagligheder.

”De høje ambitioner til projektet gør mit arbejde ekstra spændende. Kolding kommune ønsker, at området får en mere bymæssig karakter, samtidig med at vejkapaciteten på adgangsvejen Skamlingvejen opretholdes. Trafikplanlægningen skal derfor tilgodese de æstetiske forhold i form af fartdæmpende byporte, sideheller samt visuelle indsnævringer samtidig med, at det ikke må gå ud over trafikafviklingen og trafiksikkerheden. Og så er der selvfølgelig hele udfordringen i, at området kombinerer bådtransport, boligbebyggelse og turisme. Det kræver et tæt samarbejde mellem projektets aktører.” forklarer Rune Rasmussen, Trafikingeniør i ÅF.

ÅF har netop afleveret dispositionsforslag og fortsætter nu de kommende måneder med at arbejde på projektforslaget, der skal afleveres i efteråret 2018. Herefter varetager bygherren selv detailprojekteringen. Lystbådehavnen og de første byggerier i Marina City forventes at stå færdigt i 2020, mens øvrige byggerier fortsættes over en årrække.