juni 2012

Midtconsult, Sweco, AART, og WSP er i finalen om det nye akutcenter i Viborg.

I finalen skal de to teams vise, hvordan forslaget kan finjusteres og nuanceres for at indfri Region Midtjyllands visioner for det nye akutcenter.

Viborg Akutcenter

Dommerkomitéen har udpeget teamet bestående af Sweco, AART architects, Midtconsult og WSP som en af to vindere af første fase i projektkonkurrencen om det nye akutcenter på Regionshospitalet Viborg.

Seks teams deltog i første fase af projektkonkurrencen om det nye akutcenter på Regionshospitalet Viborg. Efter en grundig granskning har dommerkomitéen udpeget teamet bestående af Sweco, AART architects, Midtconsult og WSP som det ene af to teams til at gå videre i konkurrencen om at tegne og opføre akutcentret med en anlægssum på 530 mio. kroner. I finalen er Sweco, AART architects, Midtconsult og WSP oppe imod teamet bestående af C.F. Møller, KPF Arkitekter, Alectia og Viborg Ingeniørerne. De to finaleforslag er valgt efter en vurdering af blandt andet hospitalsfunktioner, arkitektur og økonomi, og begge teams har i deres forslag lagt vægt på at skabe et robust, sanseligt og identitetsstærkt akutcenter, der tilbyder behandlingsmæssig og driftsmæssig effektivitet og samtidig opleves som trygt og imødekommende af både patienter, pårørende og personale.

Forhandlinger og finjusteringer
I finalen skal de to teams vise, hvordan forslagene kan finjusteres og nuanceres for at indfri Region Midtjyllands visioner for det nye akutcenter. Dernæst vil de to teams indgå i forhandlinger med regionen, hvor indhold og økonomi i projektet skal afklares, inden det endelige vinderforslag bliver udpeget til august.

Det nye akutcenter har et areal på 22.000 m2, og byggeriet forventes at gå i gang i 2013 og stå færdigt i foråret 2016. Akutcentret består af skadestue, faciliteter til vagtlæger, hospitalsvisitationen og traumemodtagelse med tilhørende heliport på taget. Konkurrencen omfatter også en ny hovedindgang med tilhørende foyer, et auditorium, en udvidelse af operationsafdelingen, en ny intensivafdeling, faciliteter til dagkirurgien, en udvidelse til billeddiagnostik samt nye sengeafsnit med enestuer.

Fakta om det nye akutcenter

  • Projektkonkurrencen omfatter et nyt akutcenter på 22.000 m2, der er en udbygning af Regionshospitalet Viborg. Projektkonkurrencen er udskrevet af Region Midtjylland.
  • Seks teams deltog i første fase af projektkonkurrencen.
  • To teams er udpeget til at gå videre til finalen. Det ene team består af Sweco, AART architects, Midtconsult og WSP, mens det andet team består af C.F. Møller, KPF Arkitekter, Alectia og Viborg Ingeniørerne.
  • Det endelige vinderforslag offentliggøres til august.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte:

Per Overgaard Nielsen 

Tlf. +45 20 34 31 36
e-mail pon@midtconsult.dk