oktober 2017

Midtconsult renoverer sit hovedkontor

De 167 Herning-ansatte hos Midtconsult har forladt hovedkontoret for en stund for at give plads til markant ombygningsprojekt

(Bragt i Herning Folkeblad 17. oktober 2017)

Af Brian Kjær Andersen
Erhvervsredaktør

Midtconsults kontorejendom på hjørnet af Viborgvej og H.P. Hansens Vej i Herning står over for en markant ombygning.

Henover det næste godt halve år skal bygningen indvendigt gennemgå den helt store omgang og skrælles groft sagt ned til de rå mure, hvorefter indretningen af moderne kontorlokaler med stort lysindfald og plads til 210 ansatte tager form.

Dermed tages der også højde for fremtidig vækst, da det rådgivende ingeniørfirma aktuelt har 167 ansatte ved hovedkontoret i Herning. Projektet skydes for alvor i gang fra denne uge, og det indebærer, at medarbejderne skal flytte til midlertidige lokaler frem til færdiggørelsen omkring 1. maj næste år.

Fredag blev kontoret på Viborgvej ryddet, og fra mandag er kontorarbejdspladsen flyttet til den tidligere handelsskolebygning på Nørholm Vej, der ligger lige ved siden af Midtconsult.

Knud Nielsen, der er en del af chefgruppen i Midtconsult og ansvarlig for ombygningen, fortæller til Herning Folkeblad, at der bliver tale om et projekt i størrelsesordenen 35 millioner kroner.

- Formålet med ombygningen er jo at løse Midtconsults behov for en moderne og tidssvarende kontorbygning. Vi er rigtig glade for bygningen, men den er også ved at være af ældre dato. Fra starten har vi været klar over, at hvis vi virkelig skulle ændre den her bygning til noget tidssvarende, så ville det også rent økonomisk blive et stort projekt, siger han.

Helt ny indvendig oplevelse

Når man kigger på illustrationerne over det fremtidige Midtconsult-domicil, står det klart, at bygningen nærmest ikke bliver til at kende indvendigt.

I dag er ejendommen opdelt i to dæk, og når man træder ind ad døren skal man gå op ad en trappe for at komme til receptionen på første sal.

Det bliver der gjort helt op med, da det midterste dæk i bygningen bliver nedbrudt, og fremover vil man træde ind i et stort åben rum, hvor man som gæst i huset i fremtiden vil blive modtaget i stueplan.

- Det vil betyde, at bygningen ændrer karakter. I det hele taget har bygningen et lidt labyrintisk forløb i dag, hvor det bliver nemmere at overskue efter ombygningen. Samtidig får vi flere arbejdspladser, når vi laver storrumskontorer, forklarer Knud Nielsen.

Medarbejderne vil også kunne se frem til et nyt udeareal i form af et gårdrum, som skabes i forlængelse af den nye kantine.

Læg hertil nyt ventilations- og køleanlæg samt ny gulvbelægning i hele bygningen. Samtidig bliver taget renoveret og efterisoleret.

Det udvendige på bygningens facade har man til gengæld valgt at fastholde, og man »nøjes« her med at udskifte samtlige termoruder.

Krav til bæredygtighed

Håndværkerne vil for alvor tage hul på arbejdet fra uge 43, og derfor vil en del af Midtconsults parkeringsplads ud til H.P. Hansens Vej blive fyldt op af varebiler og containere til byggeaffald.

Da virksomheden som rådgiver på store byggeprojekter arbejder meget med bæredygtighed og miljøhensyn, har det smittet af på Midtconsults egen ombygning.

Her bliver bæredygtighed i materialevalg, energiforbrug, solceller, håndtering af byggeaffald og meget andet tænkt ind i projektet. Man har valgt at følge den såkaldte DGNB-certificering, som er den mest omfattende bæredygtighedscertificering af byggeprojekter.

- Det vil stille store krav til projektet og til entreprenører og den måde, det skal dokumenteres på efterfølgende. Alle kan sige, at deres huse er bæredygtige og energirigtige, men her kommer der nogle andre end os selv, der tager stilling til det, påpeger Knud Nielsen.