juni 2017

Midtconsult skal projektere Københavns højeste boligtårn

Carlsberg Byen har netop sammensat det team, der skal stå i spidsen for projekteringen af Carlsberg Byens 120 meter høje boligtårn, som samtidig bliver Københavns højeste beboelse, og Midtconsult er med på holdet.

Når projekteringen af Danmarks højeste beboelsesejendom går i gang, bliver det med et hold bestående af Midtconsult, Wingårdhs, BG&E, Vilhelm Lauritzen Arkitekter, Per Aarsleff A/S og 1:1 Landskab. Som med de øvrige byggerier i Carlsberg Byen fungerer alle parter på lige fod som rådgivere i planlægningsfasen med Carlsberg Byen P/S i spidsen for teamet. Det forventes, at samarbejdet i den indledende fase fører frem til, at der kan indgås aftale om en endelig entreprise.

Byggeriet består af et samlet byggeareal på ca. 74.300 m2 fordelt på ca. 14.500 m2 bolig i karré, ca. 16.000 m2 bolig i tårn, ca. 16.600 m2 erhverv, ca. 2.200 m2 detail samt ca. 25.000 m2 kælder, som suppleres af byrum, gårdrum mv. Byggeriet består af et karrébyggeri samt et 120 meter højt tårnhus med boliger beliggende tæt på de fredede, historiske bygninger, Kedelhallen og Maskincentralen i den centrale del af Carlsberg Byen. Byggeriet ventes færdig i 2021.

Hos Midtconsult er det ikke uvant at arbejde på projekter, der rager op i højden. Jakob Bonde Langelund, som er Midtconsults Seniorprojektleder på projektet, har tidligere været med til at projektere Uptown Nørrebro – et boligtårn på 100 meter: ”Carlsberg Byen er et rigtigt spændende projekt for os. Vores erfaringer fra Uptown Nørrebro betyder, at vi har en indsigt i hvilke løsninger, der fungerer godt og med fordel kan benyttes, både når det gælder installationer og konstruktion. Samtidig har bygherre fokus på, at der videndeles mellem den række af erfarne rådgivende ingeniørvirksomheder, der arbejder på de forskellige højhuse i Carlbergbyen. Samlet set betyder det, at vi ender ud med den bedste løsning til den bedste pris, og det er der, vi skaber værdien for kunden.”, fortæller Jakob Bonde Langelund.

Det glæder Midtconsults administrerende direktør, Thomas Duedahl, at virksomheden igen skal projektere et af Danmarks højeste boligtårne: ”Midtconsult har efterhånden stor erfaring med projektering af højhuse. De seneste år har vi blandt andet projekteret Copenhagen Towers, Uptown Nørrebro og Kolding Sky, og vi har efterhånden en stor gruppe af medarbejdere med solid erfaring med projekter af denne kaliber. Vi stræber efter at udbygge den erfaring yderligere, så vi også i fremtiden kan være med til at projektere landets højeste bygninger.”

Carlsberg byen er ikke den eneste nye Københavnske bydel, som Midtconsult er med til at projektere i disse år. Virksomheden er ligeledes rådgivende ingeniør på Grønttorvet, den nye bydel i Valby, der tidligere husede Københavns Grønttorv, men nu forvandles til omkring 2200 boliger. Et projekt der breder sig over et areal på 160.000 kvadratmeter.