Frederiksbro

Fakta:

Bygherre:
M. Goldschmidt Holding A/S
Totalentreprenør:
Pihl-konsortiet
Arkitekt:
Mangor & Nagel A/S
Areal:
45.000 m2
Årstal:
2018-2020
ÅF's ydelser:
Komplet ingeniørrådgivning

Bygherren M. Goldschmidt Holding står bag byggeriet på den 93.500 m2 store grund, der bliver et af de største private boligprojekter i Danmark.

 

Frederiksbro vil rumme lejeboliger og faciliteter til alle generationer. Visionen bag Hillerøds nye bydel er nemlig ’livets cyklus’.

Projektet er udviklet af Mangor og Nagel, og de 115.000 m2 boligbebyggelse vil bestå af 1.300 lejeboliger fordelt på bl.a. seks højhuse på henholdsvis otte, 13 og 15 etager, bebyggelse langs Herredsvejen på op til otte etager samt 89 rækkehuse.

En helt speciel attraktion bliver et stort grønt område, der skal samle bydelen om en 300 m lang kunstig aktivitetssø, Svanesøen, der formes som en svane i flugt. Her vil beboerne kunne sejle i kajak, paddleboarde eller bade i et nedsænket flydende svømmebassin.

Derudover vil projektet rumme 5.000 m2 til erhverv og parkeringskælder, et lægehus, fitness, wellness, sundhedsfaciliteter, indkøbsmuligheder, børnepasning, mv. Ligeledes etableres der en bro henover Herredsvejen for at sikre, at beboerne kan komme sikkert til skole og by.

Byggeriet er delt op i to områder, A og B, og udføres i flere etaper. Først opføres område A, hvor der bliver plads til knap 2.000 beboere. Det forventes at de første lejere kan flytte ind i første halvdel af 2020. Byggetilladelserne til næste etape forventes at falde på plads i foråret 2019, hvorefter opførelsen af område B påbegyndes med plads til 1.500 beboere.

ÅF’s rolle i projektet omhandler fem byggefelter i område A. Her arbejder vores team bl.a. på en bygningsdel med fire etager, udearealer, altaner og et åbent gårdrum på plint med private forhaver, to punkthuse på hver 15 etager, hvorunder der etableres teknikrum, depotrum, cykelparkering og parkeringskælder samt et erhvervs- og parkeringshus med rampesystem. Derudover rådgiver vi på afledning af regnvandet i forbindelse med det grønne område, hvilket gøres via LAR-løsninger.

Vores ydelser inkluderer projekteringsledelse for totalentreprenøren samt fuld ingeniørrådgivning på anlæg, herunder separationer af regn- og spildevand samt tilslutningsplaner, konstruktioner, herunder pælefundering, samt VVS- og el-anlæg, inklusiv solceller og elevatorer. Derudover udfører vi ventilation som funktionsudbud samt brandstrategirapport og akustik.

 

Illustration: Mangor & Nagel A/S