herningCentret

Fakta:

Bygherre:
Difko 57/
herningCentret I/S
Areal:
62.000 m²
Årstal:
1977 – 2010
ÅF's ydelser:
Bygherrerådgivning, projektering og byggeledelse.

I 1977 blev opførelsen af herningCentrets etape 1 påbegyndt og ibrugtaget i 1978, siden er der sket udvidelser flere gange, senest i 2009/12.

Byggearbejderne afsluttes nu med en opdatering af de oprindelige facader, herunder energioptimering på klimaskærm.

I dag indeholder herningCentret 74 specialforretninger, dagligvarebutikker og restauranter. Den seneste udvidelse er bl.a. sket ved etablering af butikker i 2 etager, delvis placeret på det oprindelige tag. Endvidere omfatter centret en uddannelsesinstitution samt kontorvirksomheder, der er placeret i et kontorhøjhus. Parkeringsfaciliteterne omfatter i alt 1.250 P-pladser placeret på terræn og i 2 parkeringskældre.