Birk Centerpark

Fakta:

Bygherre:
Herning Kommune
Landskab:
GHB Landskabs-
arkitekter
Areal:
Ca. 950.000 m2
Årstal:
1985 – 2012
ÅF's ydelser:
Projektering, byggeledelse og tilsyn.

Masterplan for Birk Centerpark er i sin tid udarbejdet af landskabsarkitekt Sven-Ingvar Andersson og senest revideret af GHB Landskabsarkitekter. Herning Kommune fik i 2002 Byplanprisen for planlægning og udvikling af Birk. Birk Centerpark er et område til undervisning, erhverv, kunst og kultur

Midtconsult har løbende stået for detailprojektering, udbud og tilsyn i forbindelse med anlæg af veje, stier, parkeringspladser og afløbsanlæg i området.
 
Studenterstrøget skal her fremhæves - et 300 meter langt strøg, der forbinder ungdomsboliger med uddannelsesinstitutionerne. Anlægsarbejdet af Studenterstrøget blev udført i 2009.
 
Senest er området udvidet i 2012 med et nyt byggefelt med tilhørende veje- og afløbsanlæg.