Fejerskovparken

Fakta:

Bygherre:
Herning Kommune & Herning Vand
Landskab:
WAD Landskabs-
arkitekter
Areal:
Ca. 107 grunde (ved fuld udbygning)
Årstal:
2008 - 2012
ÅF's ydelser:
Projektering, byggeledelse og tilsyn.

Boligområdet Fejerskovparken er et nyt boligområde i Lind syd for Herning, som i alt er disponeret for ca. 107 grunde. I 2008 blev 1. etape med 32 grunde udstykket og i 2012 blev 25 grunde i etape 2 udstykket.

Udformningen af området er udført i tæt samarbejde med WAD Landskabsarkitekter, som har været landskabsarkitekt på sagen. Midtconsult har detailprojekteret veje, stier og afløbsanlæg, samt stået for byggeledelse og tilsyn.
 
Ligeledes spiller Midtconsult en aktiv rolle i forbindelse med kommunens overdragelse til grundejerforeningen.