HI-Park

Fakta:

Bygherre:
Herning Kommune & Herning Vand
Areal:
Ca. 500 ha (ved fuld udbygning)
Årstal:
1993 - 2012
ÅF's ydelser:
Projektering, byggeledelse og tilsyn.

Midtconsult udarbejdede i 1993 et dispositionsforslag for byggemodning af en erhvervspark på 500 ha mellem Herning og Ikast. Efterfølgende har Midtconsult projekteret og stået for udførelse af veje og afløbsanlæg i de første tre etaper.

Området har indgået i Transportministeriets forsøgsordning med modulvogntog. I den forbindelse stod Midtconsult for projektering og anlæg af en omlasteplads for modulvogntog i 2009. I 2011 blev området udbygget med en række fordelingsveje, hvor der ligeledes blev etableret en rundkørsel for modulvogntog.
 
Midtconsult har ligeledes stået for kloakprojektering for Herning Vand samt koordinering med de øvrige forsyningsselskaber i anlægsfaserne.