Løvbakkevej

Fakta:

Bygherre:
Herning Kommune & Herning Vand
Arkitekt:
C. F. Møller
Areal:
Ca. 92 grunde (ved fuld udbygning)
Årstal:
2012
ÅF's ydelser:
Projektering, byggeledelse og tilsyn.

Boligområdet Løvbakkevej er et nyt kommunalt boligområde i Holing nord for Herning, der er disponeret for i alt ca. 92 grunde fordelt på flere delområder.

I 2012 blev de første 24 grunde ud af 92 grunde i delområde 1 udstykket. I forbindelse hermed er udstykningen tilpasset et nyere stuehus med bevaringsværdige kvaliteter fra en eksisterende landbrugsejendom på området.
 
C. F. Møller har i tæt samarbejde med Midtconsult forestået udformningen af området og Midtconsult har forestået detailprojektering af veje, stier og afløbsanlæg samt byggeledelse og fagtilsyn.