Nørre Snede Skole - Energioptimering

Fakta:

Bygherre:
Ikast Brande Kommune
Entreprenør:
Fagentrepriser
Areal:
400 m²
Årstal:
2010
ÅF's ydelser:
Projektering samt tilsyn.

Energiforbedringer på Nørre Snede Skole.

Renovering af bygningsafsnit for 0. til 3. klasse på eksisterende skole. Bygningsafsnittet er blevet facaderenoveret og tekniske installationer, herunder vand, varme, ventilation, belysning og CTS er blevet opgraderet til nutidens standard med balanceret ventilation med høj varmegenvinding og lavt energiforbrug.
 

Lokalerne har ligeledes fået energieffektiviseret lysarmaturer med styring af dagslysforhold. Renoveringen har højnet indeklimaet i lokalerne og sænket energiforbruget for bygningsafsnittet.