Solrød Kommune - Energigennemgang

Fakta:

Bygherre:
Region Sjælland
Ingeniør:
Midtconsult
Areal:
23.182 m²
Årstal:
Rammeaftale 2012 – 2016
ÅF's ydelser:
Bygningsgennemgang og energiberegninger

Energigennemgang af offentlige institutioner.

I samarbejde med Kuben Management udfører Midtconsult bygnings- og energigennemgang samt energiberegninger for Region Sjælland.
Gennemgangen udføres på Solrød Kommunes bygninger, herunder skoler, SFO’er, børnehaver, ældrecentre.

Gennemgangen udføres primært med henblik på, at optimere energiforbruget. Bygningerne gennemgås for mulige rentable besparelser for konstruktioner/ klimaskærm og alle tekniske installationer. Der udføres beregninger af tilbagebetalingstider.

Opgaven er en del af en 4-årig rammeaftale med Region Sjælland, som løber fra 2012 til 2016.