Beierholm

Fakta:

Bygherre:
Mbs Revisionshuse Ejendomsselskab K/S
Totalentreprenør:
KPC A/S, Herning
Arkitekt:
Arkitema
Areal:
3.500 m²
Årstal:
2010
ÅF's ydelser:
Ingeniørprojekt (modning, vvs, el, konstruktioner).

Beierholm skal have nyt domicil i Aarhus. Dette bygges på Dusager 16 med dominerende facade mod Randersvej, og med ankomst fra Dusager.

Domicilet opføres i 3 etager + kælder. Byggeriet udformes som en 3-længet bygning med ankomst via gangbro, som løber over gårdrummet mellem længerne. De ydre facader opmures i mørke teglsten, de indvendige facader mod gårdrummet er pudsede i en lys farve.

 

I kælderen indrettes der kantine og gæstekantine med direkte udgang til gårdrummet. Ligeledes indrettes produktionskøkken samt depot/arkiv. På etagerne er der overvejende indrettet 1, 2 og 3-mandskontorer. Herudover møderum i forskellige størrelser samt strategisk placerede tekøkkener på alle etager.

 

Ankomsten fra Gangbroen er i stueetagen, hvor man entrerer i en bygningshøj Foyer. Interne gangbroer forbinder de to længer på 1. og 2. etage. Udenomsarealer og parkeringsområde er fællesområde for den samlede erhvervspark på Dusager.

Byggeriet er forberedt for en udvidelse på 600-700m² fortrinsvis på 1. og 2.etage i respekt for ankomsten via Gangbroen.