Havneholmen Atrium

Fakta:

Bygherre:
Skanska Øresund
Totalentreprenør:
Skanska Danmark
Arkitekt:
Wingårdh Arkitektkontor
Areal:
16.000 m²
Årstal:
2001 - 2008
ÅF's ydelser:
Projektering af alle ingeniør-
discipliner samt arkitekt detail-
projektering.

Atriet og den store trappe, der formidler en bevægelse mellem etagerne, er det arkitektoniske hovedgreb i Havneholmen Atrium. Kontorhusets transparente kerne opleves fra den grønne plads foran havnebadet.

Trappens store skulpturelle cirkelslag på begge sider af de tværgående svævende gangbroer indgår som et møbel i byrummet. En sigtelinje gennem huset giver kig til Fisketorvet.

Mod havneløbet er der åbne glasfacader, mens bygningens gavle har vandrette vinduesbånd. Gavlfacaderne er beklædt med sorte og hvide glasplader i et tilfældigt mønster ud fra et ønske om at bryde de horisontale linjer.

Med sort granit i husets base og det eksklusive centrale atrium opnår husets virksomheder domicilets karakter, ligesom de deler stueetagens fælles kantine, caféområde og ankomstareal. Der er lejemål fra 500 m² til 5.000 m².

Atriet er som udgangspunkt et koldt rum, der ikke varmes op. Kontorhuset er projekteret efter de nye energikrav med et meget lavt energiforbrug. Det har haft betydning for bygningens indre facader mod atriet, der er isolerede og forholdsvis lukkede med vinduer ud mod atriet.

Atriumløsningen er skabt ud fra behovet for, at hente dagslys ind til kontorerne fra alle sider, så der opnås den ønskede fleksibilitet i etageplanerne på hver side af atriet.
Huset består af to 17 m dybe kontorbygninger, der ligger med en afstand på 17 m omkring det overdækkede uderum. Der er således fleksible muligheder for at indrette såvel cellekontorer som storrumskontorer.

Facaderne er opdelt i moduler, så etagerne på enkel vis kan deles i mindre rum.

Under huset er der parkeringskæder og fra Havneholmen er der gode trafikforbindelser ud af byen eller ind til centrum.