KRIFA, Lisbjerg

Fakta:

Bygherre:
Kristelig fagforening
Entreprenør:
Gråkjær A/S
Arkitekt:
GPP Arkitekter
Areal:
12.500 m²
Årstal:
2010 – 2012
ÅF's ydelser:
Ingeniørprojekt (vvs, el, konstruktioner, brand og akustik).

Det nye hovedkontor til KRIFA er placeret på toppen af en bakke mellem E45 og det nordlige Aarhus i overgangen mellem by og land. Bygningen er et vartegn, som med sin organiske form og specielle landskabelige placering, vækker opmærksomhed.

Nærværende projekt omfatter et kontorbyggeri placeret på en ca. 46.000 m² stor grund, der ikke tidligere har været bebygget.

Bygningen som udgør det nye hovedkontor for KRIFA, omfatter en lang række funktioner bl.a. kursuscenter og KRIFA’s Århusafdeling. 350 medarbejdere vil dagligt have deres gang i bygningen, samt en lang række gæster, kursister og medlemmer.

Til råhuset er blevet rejst ca. 2.500 betonelementer og der er lagt 300 km. elkabler og opsat 3.500 lamper. De hvide horisontale bånd fungerer både som udhæng, solafskærmning og balkoner og giver samtidig huset et levende og elegant udtryk. Tagfladen er desuden præget af store ovenlys.

Det indre af bygningen er en flot rummelig oplevelse, der bygger på en enkel og klar hoved-idé. Der er taget udgangspunkt i ”de tre huse” der er placeret i en organisk formet komposition hvor den maksimale bredde i hver retning måler ca. 80 x 86 m. Højden over terræn er ca. 12 m.
Mellem ”husene” er der reception, ophold og andre fællesfunktioner. Stueetagen er åben og udadvendt og indeholder de mest offentlige funktioner med foyer, kantine og afdelingskontorer. Foyeren er bl.a. indrettet med en frodig plantevæg og rislende vand, der løber langs væggen og visuelt forbinder det med det udendørs haveanlæg, hvor der er etableret en regnvandssø med springvand.

Kontorarealerne i de to øverste niveauer er primært placeret i facadelinjen hvor udsigten er bedst. De fem atrier giver masser af dagslys til husets indre og på den måde opleves huset som en bystruktur med meget stor variation og med små torve med forskellige karakterer. Etagernes dybde muliggør en stor fleksibilitet.

Byggeriet er udført i energiklasse 2.