TV Syd i Kolding

Fakta:

Bygherre:
TV Syd
Totalentreprenør:
c.c. contractor a/s
Arkitekt:
Vilhelm Lauritzen
Areal:
2.600 m²
Årstal:
2012 - 2013
ÅF's ydelser:
Projektering af alle ingeniørfag, samt lyd og brandrådgivning.

ÅF har i samarbejde med C.C. Contractor , VLS Vilhelm Lauritzen Arkitekter og GBL Gruppen opført en ny TV-station til TV SYD i Kolding.

Bygningen er placeret i det smukke landskab som en enkelt, sluttet cirkulær form. Den kompakte bygning giver høj arealeffektivitet og minimalt facadeareal, hvilket er hjørnestenen i bæredygtigt byggeri. For at skabe et enkelt facadeudtryk bruges lys beton, der fremstår i vertikale elementer på 900 mm. Langs bygningens østfacade er et diskret græsarmeringsarealer til TV-stationens egne biler hen til bygningens garage, der rummer parkeringskapacitet til 13 biler, samt serviceområde.

Bygningen fremstår som en cirkulær form, der forskydes i 2 plan. Rumligt består bygningen af 3 delelementer.

- En produktionsdel med studier og birum flankeret af lager og omklædningsfaciliteter.
- En sammenbindende gade/hovedakse med lysgårde og arbejdsnicher.
- Et sammenhængende arbejdsområde med alle redaktioner.

 

I receptionsområdet er placeret støttefunktioner som garderobe og toiletter. Fra receptionsområdet er der kontakt til bygningens hovedakse, som en lige gade gennem bygningen, der giver adgang til alle arbejdsområder.

Redaktionerne udlægges som små kontorlandskaber, afbrudt af mindre kontorenheder. I forbindelse med kernerne, der indeholder redigeringsrum, lægges printer og toiletfaciliteter. Den åbne og fleksible struktur tillader at redaktionerne kan ændres eller sammenlægges efter behov.

 

Fra hovedaksen er der adgang til studierne via lydsluser. Der lægges tre kontrolrum langs studierne, hvorfra der er direkte adgang til studierne. På bagsiden af studierne er der lagt et stort centraldepot. Der skabes adgang til studierne og det fri via depotet. Derved skabes en multianvendelig teknisk afdeling med passage mellem alle rum. De to studier udføres med dobbelt høje rumligheder. Redigeringsrummene fremstår som komfortable arbejdsrum på 12 m².

 

Administrationen er disponeret med et større åbent kontorområde suppleret med et mødeareal. Kantiner og køkken er placeret på 1. sal med udsigt mod sydvest. Fra køkkenet er der mulighed for direkte servering til kantinen som kan opdeles med en mobil skillevæg. Fra begge kantiner er der adgang til stor fælles tagterrasse.