Akutcenter Viborg - Helipad

Fakta:

Bygherre:
Region Midtjylland
Arkitekt:
Sweco / AART Arkitekter
Ingeniør:
Midtconsult / WSP UK
Årstal:
2012 – 2016
ÅF's ydelser:
Alle ingeniørfag og projekteringsledelse af totalrådgivning

Midtconsult har via konsortiet, Projektgruppen Viborg, arbejdet med Helipad placeret på P-hus og på Hospitalsbygning.

Regionshospitalet Viborg er et af Region Midtjyllands største akuthospitaler og med det nye Akutcenter bliver hospitalet det første hospital i regionen med et fuldt udbygget akutmodtagelse, med henblik på at sikre endnu mere sammenhængende patientforløb med høj patientoplevet organisatorisk og faglig kvalitet.

Vi står for behandling af brand- og redningsforhold der berører forhold vedrørende helipad, samt myndighedsbehandlingen i forhold til placering af helipad på hospitalet. Yderligere har vi behandlet de forhold, der er omkring brandstofpåfyldning samt brændstoflager til en helikopterlandingsplads. I projektet er også behandlet adgangsforhold og den logistik, som skal være omkring en helipad, for at sikre personaleadgang og forsyninger til helikopterne.