Akutcenter Viborg - Helipat

Fakta:

Bygherre:
Region Midtjylland
Arkitekt:
Sweco / AART Arkitekter
Ingeniør:
Midtconsult / WSP UK
Årstal:
2012 – 2016
ÅF's ydelser:
Alle ingeniørfag og projekteringsledelse af totalrådgivning

Midtconsult har via konsortiet, Projektgruppen Viborg, arbejdet med Helipat placeret på P-hus og på Hospitalsbygning.

Regionshospitalet Viborg er et af Region Midtjyllands største akuthospitaler og med det nye Akutcenter bliver hospitalet det første hospital i regionen med et fuldt udbygget akutmodtagelse, med henblik på at sikre endnu mere sammenhængende patientforløb med høj patientoplevet organisatorisk og faglig kvalitet.

Midtconsult står for behandling af brand- og redningsforhold der berører forhold vedrørende helipat, samt myndighedsbehandlingen i forhold til placering af helipat på hospitalet. Yderlig har vi behandlet de forhold der er omkring brandstofpåfyldning samt brandstoflager til en helikopterlandingsplads. I projektet er også behandlet adgangsforhold og den logistik, som skal være omkring en helipat, for at sikre personaleadgang og forsyninger til helikopterne.