Akutcenter Viborg

Fakta:

Bygherre:
Region Midtjylland
Bygherrerådgiver:
Arkitema, Moe og Brødsgaard
Arkitekt:
Sweco Architects og AART architects
Ingeniør:
Midtconsult og WSP, UK
Areal:
22.000 m²
Årstal:
2013 - 2016
ÅF's ydelser:
Ingeniør-
projektering og projekterings-
ledelse.

Her er vinderen af konkurrencen om det nye akutcenter i Viborg.

Region Midtjylland har udpeget konsortiet bestående af Sweco Architects, AART architects, Midtconsult og WSP som vinder af projektkonkurrencen om det nye akutcenter til 530 mio. kr. på Regionshospitalet Viborg.

Hos Sweco Architects, AART architects, Midtconsult og WSP er glæden stor, efter at Region Midtjylland onsdag den 26. september udpegede konsortiet som vinder af projektkonkurrencen om det nye akutcenter på Regionshospitalet Viborg. Det 22.000 m2 store akutcenter er bygget op omkring en fælles akutmodtagelse hvor alle akutte patienter ankommer til samme modtagelse og bliver mødt af et tværfagligt personaleteam, der skal sikre en hurtig diagnosticering, observation og behandling.Holistisk hospitalsbyggeri

Sweco Architects, AART architects, Midtconsult og WSP har international erfaring fra England, Norge, Sverige og Finland og en stærk forankring i Region Midtjylland, og konsortiet har gennem hele projektforløbet fokuseret på at skabe et holistisk hospitalsbyggeri, hvor funktionelle og sanselige løsninger gensidigt forstærker hinanden. Målet har været at skabe et effektivt og fleksibelt hospital med et menneskeligt nærvær og stærkt arkitektonisk udsagn.

For at skabe et effektivt arbejdsflow for personalet og et trygt flow for patienterne er akutcentret opdelt i to spor: et offentligt spor, der indeholder de enkelte afdelingers reception og venteområder, samt et afskærmet afdelingsspor, der danner ramme om afdelingerne på hver etage. Transport af liggende patienter er på den måde afskærmet fra den offentlige zone, hvilket ikke alene skaber effektive rammer for personalet, men også trygge og respektfulde rammer for patienterne.

Dialog med byen og landskabet
Inspireret af den unikke beliggenhed på højdedraget i hjertet af Viborg er samspillet med omgivelserne et gennemgående tema i det nye akutcenter, der tilbyder patienter og personale en enestående kontakt til byen, Søndersø og de åbne vidder. For Sweco Architects, AART architects, Midtconsult og WSP har det således været afgørende at skabe et akutcenter, der kobler sig naturligt på det eksisterende hospital og går i dialog med de bymæssige strukturer og de landskabelige træk mod Søndersø.

Det tætte samspil med omgivelserne kommer bl.a. til udtryk i de mange terrasser, taghaver og gårdhaver, der giver direkte adgang og udsyn til grønne, rekreative uderum på alle etager. Dertil kommer den nye hovedindgang og foyer, der tilbyder en enestående udsigt over Søndersø og skaber en helt ny ankomstoplevelse til hospitalet.

Fakta om det nye akutcenter

  • Projektkonkurrencen omfatter et nyt akutcenter på 22.000 m2, der er en udbygning af Regionshospitalet Viborg.
  • Det nye akutcenter består af skadestue, faciliteter til vagtlæger, hospitalsvisitationen og traumemodtagelse med tilhørende heliport på taget. Konkurrencen omfatter også en ny hovedindgang med tilhørende foyer, et auditorium, en udvidelse af operationsafdelingen, en ny intensivafdeling, faciliteter til dagkirurgien, en udvidelse til billeddiagnostik samt nye sengeafsnit med enestuer.
  • Byggeriet forventes at gå i gang i 2013 og stå færdigt i foråret 2016
  • Projektkonkurrencen er udskrevet af Region Midtjylland.
  • Konsortiet bag vinderforslaget består af Sweco Architects, AART architects, Midtconsult og WSP.
  • FM Bygningsdrift er underrådgiver på projektet.

 

For yderligere information er du velkommen til at kontakte:

Per Overgaard Nielsen 

Tlf. +45 20 34 31 36
e-mail pon@midtconsult.dk