Nye Nord

Fakta:

Totalentreprenør:
NCC
Arkitekt:
Århus Arkitekterne
Areal:
9100 m² + kælder på 1600 m²
Årstal:
2016 - 2018
ÅF's ydelser:
VVS, EL, anlæg, kon, brand, lyd, energi excl. ventilation

Nye Nord skal sammenbygges med den nyligt ombyggede bygning 11.

Hospitalsenheden Horsens (HEH) er et af fem akuthospitaler i Region Midtjylland, og varetager akut og planlagt hospitalsbehandling på hovedfunktionsniveau for patienter, bosiddende i den sydøstlige del af Regionen. Projektet betegnes ”Nye Nord” og udgør en del af generalplanen for (HEH) af 2013, som har til formål, at muliggøre hospitalsbehandling efter nutidens standarder, skabe et godt patient- og arbejdsmiljø og skabe en bygningsmæssig kapacitet til en aktivitetsudvidelse.
Nye Nord omfatter et nybyggeri, der skal rumme intensivt afsnit, opvågnings-/peri-operativt afsnit, OP-stuer i forlængelse af den centrale OP ved (HEH), sengeområde med enestuer samt ambulatorieområde og auditorium.

Nye Nord skal sammenbygges med den nyligt ombyggede bygning 11, med bl.a. det centrale OP afsnit, som skal have sameksistens med OP- afsnit i Nye Nord. Desuden sammenbygges Nye Nord med den eksisterende bygning 4, hvor også hospitalets hovedindgang er placeret og i kælderniveau sammenbygges ligeledes med den ny etablerede tunnelforbindelse til bygning 4 og 5 (højhuset).

Sygehuset er beliggende på matrikel 41b, Horsens Markjorder