Sønderborg Specialsygehus

Fakta:

Bygherre:
Region Syddanmark
Arkitekt:
Sweco Architects A/S
Areal:
ca. 2.500 m²
Årstal:
2013 - 2014
ÅF's ydelser:
Brugerinddragelse,
projektering, tilsyn og
byggeledelse.

Midtconsult har sammen med Sweco Architecs A/S vundet totalrådgivningsopgaven 3 delprojekter på Sønderborg Specialsygehus.

Region Syddanmark har iværksat projektet som et led i forbindelse med omlægningen af sygehusstrukturen, hvor Sønderborg Sygehus omlægges til et Specialsygehus.

De 3 delopgaver omfatter følgende:

  • Intensiv, ca. 875 m2.
  • Sammedagskirurgi, ca. 865 m2.
  • Restaurant, ca. 750 m2.

Rådgivningsydelsen omfatter brugerinddragelse, projektering, tilsyn og byggeledelse. De forventede samlede håndværkerudgifter for de tre projekter er anslået til 19,9 mio.

Projekteringen opstartes juni 2013 og forventes afsluttet februar 2014. Byggeriet forventes afsluttet ultimo 2014.