Jyske Bank Boxen, Herning

Fakta:

Bygherre:
Messecenter Herning
Totalentreprenør:
c.c. contractor a/s
Arkitekt:
Årstiderne
Areal:
28.000 m²
Årstal:
2008 – 2010
ÅF's ydelser:
Ingeniørrådgivning

Danmarks første multiarena, der er skræddersyet til at blive et fantastisk oplevelsesmekka.

Arenaen er designet til en bred vifte af forskellige arrangementer og indeholder en lang række service- og VIP faciliteter, som gør den i stand til at huse nationale og internationale oplevelser med fokus på sport, koncerter, shows og anden underholdning. Arenaen har en grundplan på 15.000 m² og kan rumme: Tilskuerkapacitet – Ishockey: 12.000, Håndbold: 12.500, Boksning: 14.000, Koncert: 15.000, Restaurantpladser: 600, Toiletter: 370. Køkken/-restaurantfaciliteter til bespisning af ca. 900 personer.
 
Alle steder i bygningen, hvor funktion, æstetik og holdbarhed tillod det, er der skåret ind til benet. Alle vidste fra dag ét, at funktion, drift og økonomi var afgørende og ud fra de retningslinjer har de involverede parter været meget positive stemt over for projektet og selvom mange detailløsninger blev skabt undervejs, samtidig med projekteringen, var det en positiv oplevelse.
 
Midtconsult var bogstaveligt talt tvunget til at gå i dybden, da statikken på Boxen skulle beregnes. Udfordringen var at få statisk sammenhæng i så stor en bygning med den vindbelastning, der påvirker stedet. Med det enorme frispænd, der er i tagkonstruktioen er det betydelige laster, der skal trækkes oppefra og ned, og der er kun få betonskiver og stålkryds til hjælp. Derfor har vi måttet dimensionere fundamentet til 40-50 m³ store betonklodser under jorden.
Facaderne er med de store flader meget markante og man har ved farvevalget i gråskalanuancer brudt facaderne. Dette er gjort ved materialeskift mellem glatte stålkassetter, vaflede overflader og ventilationsriste, som giver facaderne en opdeling og dermed mindre tyngde. Derudover kan det bemærkes, at facadelinjerne har hver sin hældning.
 
Arenaens materialevalg er overvejet til mindste detalje. Mange overflader står i rå, grå beton. Det reducerer ikke kun anlægsbudgettet ved, at der ikke er malede overflader, det reducerer også driftsbudgettet ved mindre vedligeholdelse.
 
Ventilationsanlæggene er dimensioneret til 15.000 mennesker, og den synlige rørføring og alle de grå betonflader er overvældende, men alt forsvinder i dette enorme rum.
Uden en ordentlig logistik intet velfungerende hus Publikumsarealerne har derfor fået stor genkendelighed og er logisk opbyggede med fastfoodboder og toiletter placeret, hvor der er brug for det. Arenaen har mange toiletter og adgangsforholdene er ensrettede, så man ikke skal ind og ud ad samme dør.
Ensretningen er yderlig optimeret ved, at spejl-belysningen ved udgangsdøren har kraftigere lys så man ikke ledes tilbage i rummet, men derimod hen til udgangsdøren. Det har betydet et forbedret publikumsflow. Arenaen skal kunne rømmes hurtigt, derfor er der etableret brede trappearealer, hvor mange kan gå ud samtidig. Det betyder, at arenaen kan tømmes på kun 6-8 minutter.
 

En intern tværgående logistikgang uden om publikumsarealerne betyder, at der hurtigt og uhindret kan bringes varer frem, uden publikum bliver generet.