MCH - transformation

Fakta:

Bygherre:
Messecenter Herning
Totalentreprenør:
C. C. Contractor
Arkitekt:
Cubo Arkitekter
Landskab:
Schønherr
Areal:
6.200
Årstal:
2017-2018
ÅF's ydelser:
Anlæg, Byggemodning, El, Konstruktioner, VVS, Ventilation, Tværfagligt, Brand, Akustik

Transformationen af Messecenter Herning består af en gennemgribende fysisk forandring med målet at skabe en ny sammenhængende gæsteoplevelse.

Transformationen af MCH blev planlagt for at forbedre faciliteterne til messecentret. Forbedringerne består af en ny varegård og en ny ankomstbygning, med plads til 3.000 personer til Jyske Bank Boxen. Ligeledes indeholder projektet en række forbindelsesbygninger mellem eksisterende faciliteter og en hel ny forplads med cirkulær parkering og bedre håndtering af ankomst og frakørsel for gående, biler og busser.

Ankomstbygningen skal give bedre muligheder for events, midlertidigt ophold, servering og visitering inden adgang gives til Boxen. Den specielle forbygning består af 12 m høje facader med 4 m glas i bunden og 8 m texlon foliefacader foroven. Inde i bygningen er placeret et stort møbel som indeholder toiletter og teknik samt en VIP restaurant på toppen af møblet på 2 sal. Restauranten har forbindelse til køkken og restaurant i Boxen via brokonstruktioner.

Midtconsult har blandt andet rådgivet om håndtering af brand i flugtsituationer fra Boxen, de klimamæssige forhold i en stor glasbygning med mange mennesker, samt de akustiske forhold i en stor glasbygning med events og spisende gæster.

Udenfor er der skabt en flot ankomstplads med hurtig af- og pålæsning for biler og busser. Pladsen kan inddrages til koncerter og opstilles til at håndtere de forskellige scenarier, som kan forekomme grundet de mangeartede arrangementer, der afvikles ved messecentret. På den måde kan der ”skrues op og ned” for brugen af VIP pladser, handicappladser, af- og pålæsningsfaciliteter, samt ankomst for taxi og busser. Ligeledes kan pladsen håndtere større lastvognstog ved afvikling af messer. Pladsen er desuden terrorsikret.

Når ankomstbygningen står færdig vil texlon facader kunne bruges til projektering af reklamer og markedsføring for aktiviteter. Der vil være en lyssætning som kan skifte farve og en lyssætning i terræn, som giver bedre wayfinding.

(Illustrationer af CUBO Arkitekter)