Bestseller

Fakta:

Bygherre:
Bestseller
Totalentreprenør:
Züblin Scandinavia A/S
Arkitekt:
Sweco Arkitekter
Areal:
42.000 m²
Årstal:
2010-2011
ÅF's ydelser:
Projektering af bærende konstruktioner.

Bestseller Logistikcenter skal være Bestsellers nye hovedlager.

Byggeriet er placeret på en 617.400 m² stor grund ved Haderslev, umiddelbart syd-vest for motorvejsudfletning 67.
 
Byggeriet er et logistikcenter til modtagelse, oplagring, sortering og videredistribution af varer leveret i containere eller trailere incl. støttefunktioner (personalefaciliteter, tekniske arealer m.v.).
 
Fokusområder var: Optimal funktion defineret af et automatisk procesanlæg. Etablering af faciliteter, som sikrer en god og velfungerende arbejdsplads. Etablering af tiltag for fremme af en bæredygtig udførelse og drift. Etablering af et byggeri med arkitektoniske kvaliteter i overensstemmelse med Bestseller virksomhedsprofil.
 
Byggeriet består af et produktionsområde, opdelt i et område langs vestfacaden med læsseramper og et centralt område, hvor indgående/udgående varer behandles. I forbindelse med produktionsområderne etableres faciliteter for tilknyttede kontorfunktioner, faciliteter for det personale, som arbejder i selv behandlingsområderne, omklædning, kantine og et ankomstområde med chaufførfaciliteter.
 
Øst for produktionsområdet etableres to højlagre for opbevaring af varer i papkasser m.m. Disse rum betjenes af robotkraner.
 
En række teknikfunktioner (kedelcentral, brandslukningsanlæg, pumpestation m.v.) er placeret i en selvstændig bygning på ca. 450 m².
 
Produktionsområdet langs bygningens vestfacade med en dybde på ca. 25 m (kaldet ”forterminal”) anvendes i stueetagen generelt til varemodtagelse og –afsendelse.
 
Langs vestfacaden er læsseramper, læsseporte, slusehuse samt flugtvejstrapper fra første salen.
 
I bygningens centrale del etableres rum i dobbelt etagehøjde med en dybde på ca. 50 m (kaldet sorterterminal).
Mellem sorter- og forterminalbygningen findes en 6 m bred zone i 2 etager som indeholder personale-, velfærdsfaciliteter, sekundære funktioner (affaldsrum, laderstationer for trucks, serverrun m.v.), samt egentlig teknikrum.
 
Terminalbygningens bærende konstruktioner er udført med præfabrikerede betonelementer og sorter- og terminalbygnignens ca. hovedmål: Bredde 84,5 m, Længde: 280 m, Højde: 13/10 m.
 
Højlagerne har følgende ca. hovedmål: Bredde: 61 m, Længde: 102,5 m, Højde: 25 m. Højlagernes bygningskonstruktion består af en betonbasis og en overbygning med stålrammer.