Maabjerg BioEnergy

Fakta:

Bygherre:
Maabjerg Bioenergy Drift A/S
Arkitekt:
A2-Arkitekterne A/S
Ingeniør:
Midtconsult
Areal:
4700 m²
Årstal:
2010 – 2012
ÅF's ydelser:
detailprojektering af bygningsanlæg som hovedprojekt, afholdelse af udbud og fagtilsyn i etableringsfasen

Maabjerg BioEnergy er et anlæg for bioenergi af hidtil usete dimensioner.

Anlægget vil være i stand til at håndtere store mængder gylle, affald fra fødevareindustrien, som igennem en kompliceret proces bliver omdannet til varme, elektricitet og forskellige næringsstoffer, som evt. kan anvendes til videresalg.

Projektet tager sit udgangspunkt i landbrugets stigende behov for at minimere udledningen af fosfor og kvælstof. Med etableringen af anlægget ventes mængden af disse stoffer at kunne nedbringes betragteligt, samtidig med at biogasproduktionen vil kunne udnyttes i energiproduktion til gavn for hele lokalområdet.

Byggeriet omfatter produktionsafsnit i stål- og betonelementer.

Personaleafsnit i stål.

Teknikbygning i stål. Uopvarmet 1.400 m² teknikbygning med lette facader og tagkonstruktioner på stålrammer.

Rørkanal i betonelementer.

Der er udført to blandetanke (en på ca. 1.000 m³ og en på ca. 350 m³) i præfabrikerede beton-elementer. Tankene er nedgravede og er blevet tæthedstestet.