Campus Vejle

Fakta:

Bygherre:
VUC Vejle
Arkitekt:
CUBO
Ingeniør:
Midtconsult
Areal:
Ca. 6.500m²
Årstal:
2012 – 2014
ÅF's ydelser:
Ingeniørprojektering, udbud og tilsyn

Ny VUC Bygning

Ved siden af Vejle Handelsskole bygges et nyt hus til VUC i Vejle. Projektet består af ca. 4.100 m2 nyt undervisningshus i 3 etager, 1.000 m2 undervisningshus i 2 etager til AspIT, samt etablering af idrætshal i et forhenværende autoværksted og udvidelse af Vejle
Handelsskoles kantine.

Nybygningens materialeholdning afspejler et ønske om en helhedspræget sammenhæng i opbygningen af konstruktion, form, rum og funktion. Principielt er nybygningen opbygget, således at vedligeholdelse begrænses til et minimum. Slidstærke materialer dominerer og projektet skaber en lys, venlig og varieret rumoplevelse.

Den nye tilbygning fremstår i det ydre i en let beklædning af sort, forpatineret zink og glas med de markante sorte lyskarnapper, som folder sig ud fra facaden.

Konstruktionen udføres med bærende vægge, søjler og huldækelementer i beton. Øvrige indvendige vægge er gipsvægge på stålskelet.

Overalt i bebyggelsen tilstræbes en lys og venlig materialeholdning, således at de valgte materialer klæder hinanden. Alle indvendige vægge fremstår således glatte og lyse med højeste kvalitet af malerbehandling.

Lofter beklædes med lys træbeton, som med den rette opbygning har den nødvendige, akustiskregulerende effekt. Samtidig er det en stærk loftplade, der kan indfri de driftsmæssige krav til brugen og evt. demontage.

Karnapperne/skiverne i facaden har foruden en lysmæssig effekt også en akustisk regulerende virkning, idet de skråtstillede skiver bryder lyden og den direkte refleksion i rummet og tilfører en optimal akustisk virkning.

I afdelingen for AspIT og AspIN er lokalerne indrettet til uddannelse af unge – typisk med diagnoser som Aspergers Syndrom. o.l. Lokalerne her er specielt indrettede så undervisningen kan gennemføres på små hold og i rolige omgivelser.

Byggeriet opføres i henhold til energiklasse BR10.

Midtconsult projekterer parkerings-/tilkørselsforhold.