Erhvervsakademiet Lillebælt

Fakta:

Bygherre:
Erhvervsakademiet Lillebælt
Totalentreprenør:
A. Enggaard A/S
Arkitekt:
Henning Larsen Architects
Landskab:
SLA A/S landskabsarkitekter
Areal:
42.000 m²
Årstal:
2014 - 2016
ÅF's ydelser:
Fuld projektering af alle ingeniørfagene

Den nye campus skal placeres på et grundareal på ca. 42.000 m² i Odense tæt på Odense havn.

Erhvervsakademiet Lillebælt er Region Syddanmarks største erhvervsakademi og det samlede akademi udbyder 30 videregående uddannelser, der retter sig mod beskæftigelse i erhvervslivet.
EAL er en erhvervsrettet og praksisbaseret uddannelsesinstitution, som samarbejder med virksomheder lokalt, nationalt og internationalt.
Antallet af studerende er mere end fordoblet siden etableringen i 2009 og EAL har campus i Odense og Vejle. Erhvervsakademiet har 3200 studerende, 300 medarbejdere og samarbejder med 2300 virksomheder.
Det udvidede samarbejde med erhvervsliv og forskningsinstitutioner er med til at øge niveau og aktualitetsgrad på de videregående uddannelser. Derudover har det givet mulighed for at øge udbuddet af videregående uddannelser - specielt på bachelorniveau, som tidligere ikke har været så fremtrædende på akademiets uddannelser, som det er nu og i fremtiden.
I det nye campus på Seebladsgade vil der være ca. 2600 studerende, 170 undervisere og 60 tekniskadministrative medarbejdere.
Det bliver et indbydende studiemiljø på campus, som gør det attraktivt for de studerende at tilbringe mere tid på campus, både med studierelevante aktiviteter, men også gerne med mulighed for sociale aktiviteter, herunder idræt.
Erhvervsakademi Lillebælt er indlejret med ambitioner om at være en åben inviterende skole med et bæredygtigt, dynamisk, social, erhvervsrettet og kulturel mødested.
Et startskud for områdets fremadrettede udvikling der kommer til at binde havnen og Odense Centrum sammen.
Ønsket om at bevare nogle af de eksisterende bygninger imødekommes ved at placerer en ny bygning centralt på grunden og sammenbinde de eksisterende bygninger med et nyt kompakt, robust, energieffektiv og oplevelsesrigt design der tilgodeser de mange forskelligartede brugsmønstre.

Bygningskomplekset der bliver katalysator for udviklingen af nærområdet og dermed en vigtig del af Odenses fremtidige udvikling.
Designet af facaden og valget af materialer er med til at give bygningskomplekset en enestående stærk arkitektonisk og bærdygtigt profil.
Bygningskomplekset stimulerer sanserne og tilbyder uforudsete oplevelser både når man ankommer og når man bevæger sig rundt i bygningen.
Det arkitektoniske profil og husets bæredygtige ambitioner går hånd i hånd, valget af bygningens geometri tillader arealeffektivitet samtidig med at det minimerer energiforbruget.
For at fremme trivslen og minimerer udefrakommende stressfaktorer er der bevidst arbejdet med at bevare den tætte kontakt til de smukke grønne omgivelser i området.
Føringsveje og skakte er rationelt placeret og sikrer fuld fleksibilitet og mulighed for foranderlighed i fremtiden.
Campus indrettes til de rumlige oplevelser, fra uformelle spontane møder på torvet og kantinen til mødet med en anden studerende i et stille intimt hjørne i artriet, til undervisningslokalerne langs facaden.
Facaden bruges som et aktivt læringsværktøj.
Det store atrium og udskæringer i dæk sikrer visuel og fysisk kontakt mellem etagerne.
Der sikres optimal udnyttelse af dagslyset gennem dagen.