Herning Gymnasium

Fakta:

Bygherre:
Herning Gymnasium
Arkitekt:
Cubo Arkitekter
Landskab:
Preben Skaarup
Ingeniør:
Midtconsult
Areal:
ca. 5.400 m²
Årstal:
2012-2014
ÅF's ydelser:
Midtconsult yder ingeniør-, brand og akustik-
rådgivning, samt tilsyn.

Midtconsult har sammen med Cubo Arkitekter, C. C. Contractor og Preben Skaarup Landskab vundet konkurrencen om udvidelse af Herning Gymnasium.

Uddrag af dommerbetænkningen: ”Forslaget arbejder overlegent med de rumlige forløb, hvor behandlingen af overgangen mellem det gamle og det nye er løst overbevisende. Samtlige rumligheder er naturligt flettet sammen, så lys, bevægelse, ind- og udvendige kvaliteter udnyttes på bedste vis. Forslaget har på dette punkt begejstret bedømmelseskomitéen, som finder forslaget meget overbevisende.” 

Gymnasiet i dag
I det unge menneskes liv er gymnasiet en vigtig dannende ramme imellem barndommen og tilværelsen som voksen.
I gymnasiet indtræder eleven i en verden hvor livet bliver mere facetteret, og hvor flere og flere påvirkninger langsomt vil påvirke mod de fremtidige valg af uddannelse og profession. Gymnasiet skal derfor fagligt og socialt bygge videre på elementer fra barnets verden og spænde ind i den fremtidige og mere komplekse tilværelse.
 
Fremtidens gymnasium skal præges af en ny identitet. En identitet formet i fysiske rammer, der kan rumme de nye pædagogiske undervisningsformer, som hele tiden undergår forandringer i takt med samfundet. Gymnasiet skal i sin bygningsstruktur, som i sin videnformidling være fleksibelt og lade den studerende træffe egne valg og selvstændigt søge informationer, men også stadig give muligheden for gruppens og fællesskabets fordele.
 
På Herning Gymnasium er der fokus på at tilbyde et højt fagligt og pædagogisk niveau i undervisningen, og gode fysiske rammer er derfor essentielle for at understøtte dette høje faglige og pædagogiske niveau. De fysiske rammer skal give mulighed for en varieret og dynamisk undervisning, hvor både elever og personale føler sig hjemme og godt tilpas. Andre nøgleord for Herning Gymnasium er fællesskab, rummelighed, innovation og plads til forskellighed. Herning Gymnasiums visioner og høje faglige krav er med til at forme de nye tilbygninger.
 
Stedet
Herning gymnasium er placeret i byen, men er samtidig omgivet af store grønne arealer. Øst for gymnasiet ligger Hernings atletikstadion, hvor Hernings tennisanlæg også er placeret. Bag ved gymnasiet har KFUM/KFUK en række boldbaner.
 
Herning Gymnasium er indrammet af et grønt læbælte. Læbæltet mod syd skærmer gymnasiet fra H. P. Hansens Vej, men samtidig skjuler det også gymnasiet. Derfor fjernes dette og gymnasiet kommer derfor til at markere sig tydeligere fra H. P. Hansens Vej, og med den nye tilbygning mod syd vil Herning Gymnasium få et nyt markant ansigt udad til
 
Det oprindelige gymnasium er fra 1972 og består af to undervisningsfløje; bygning 2 og 3 i to etager. De to fløje er koblet sammen mod nord, hvor mediateket, kantinen og festsalen er placeret.
 
Bygningerne danner en u-form og centrerer sig omkring gårdrummet ”Grønnegården”. Bygningerne fremstår i beton og glas, hvor de to undervisningsfløje karakteriseres ved lodrette betonlameller, som fungerer som solafskærmning.
 
I 1984 opførtes en idrætshal i samarbejde med Herning Kommune. Det er vigtigt, at der er en ekstern indgang til hallen, da den bruges af kommunen uden for skoletid. Hallen er placeret bag festsalen mod nord.
 
Senest i 2006 opførtes en tilbygning på tværs af de to undervisningsfløje, som bygger til i forlængelse af mediateket, kantinen og festsalen. Samtidig omhandlede projektet en gennemgribende renovering af de eksisterende lokaler, som har medført en mere logisk organisering, hvor de almindelige undervisningslokaler er placeret i bygning 3 og administration og medarbejderfaciliteter er samlet i stueplan i bygning 2 og naturfaglige lokaler er samlet i bygning 3 på 1. sal.
Med den seneste tilbygning var der især fokus på at skabe flere fællesområder til de studerende og dermed øge mulighederne for differentieret undervisning og imødekomme de nye pædagogiske undervisningsformer.
 
Den nyere tilbygning fra 2006 gav Herning Gymnasium et nyt og moderne udtryk; der arbejdes med blødere former og nye materialer. Selvom de to bygninger er meget forskellige i udtryk komplementerer de hinanden godt og der skabes en dynamik, som også afspejler gymnasiets identitet.
 
 
 
 

Visualisering af projektet