Multihus Rødvig

Fakta:

Bygherre:
Stevns Kommune
Entreprenør:
Jorton A/S
Arkitekt:
Pluskontoret A/S og Bayarch
Areal:
2.700 m²
Årstal:
2010 – 2011
ÅF's ydelser:
Projektering for alle ingeniørfag.

Vision og arkitektur
Bygningen Rødvig Grønne Multihus tager udgangspunkt i stedet, grundens solorientering, grundens topografi og grundens infrastrukturelle sammenhænge.

Facaderne udføres gråhvide teglsten, klassiske og langtidsholdbare, både hvad angår det æstetiske udtryk og drift- og vedligeholdelsesmæssigt. Farvevalget peger på kalk- og kridtforekomsterne i undergrunden i lokalområdet.

En nordøst vendt funktionsstang udgør ankomstfacaden til institutionerne og fritidsklubben.

I stueplan indeholder stangen alle institutionens servicefaciliteter og på 1. sal huses de unges selvstændige klubmiljø.

For at opnå de bedste dagslysforhold, er alle klynger med grupperumme orienteret mod syd og vest, og samlet omkring de centrale fællestorve.

Energi og miljø
Målsætningen er at forene arkitektur, energivenligt og bæredygtigt design, således at det smelter sammen i en uadskillelig enhed, hvor alle faktorer betinger hinanden.

Optimering af bygningerne efter solorienteringen, en kompakt og tæt og velisoleret bygningskrop - vinduer og døre i lavenergiklasse, opsætning af ca. 1.400 m² solceller med høj virkningsgrad, effektiv dagslysstyring, udførelse af integreret solafskærmning via tagudhæng således at man fanger lyset i vinterperioden og afskærmer for solen i sommerperioden, så utilsigtet overophedning ikke opstår, effektiv kunstbelysning med høj virkningsgrad, ventilationsaggregater med høj virkningsgrad.

Dertil kommer naturlig ventilation, vandbesparende blandingsbatterier og toiletter og anvendelse af en lang række af indeklima- og svanemærkede bygningsdele. Solceller er integreret i tagfladerne, i solcelletræer og på glastaget over ankomstatriet, hvor de kaster et spændende og legende skyggespil på gulvet. I det daglige vil man opleve, hvordan kunstlyset automatisk slukkes, når dagslyset er kraftigt nok.

Alle grupperum farvesættes i lyse og venlige nuancer, og alle har direkte udgang til terrasse og nærlegeplads, størstedelen har dagslys fra forskellige retninger. Alle stille- og depotrum er placeret så de har dagslys, derved øges anvendeligheden og fleksibiliteten i anvendelsen af grupperummene betydeligt.

Børnegarderoberne er tænkt som et pædagogisk læringsrum, hvor omklædning kombineres med leg og oplevelser. Vådt og beskidt over- og fodtøj hænges i den særlige vådzone, der ligger som funktionel sluse i overgangen mod legepladsen. Alle børnetoiletter indrettes med interne vinduer over puslebordene, således de voksne kan følge med i aktiviteterne i grupperummene. Børnene er fælles om et centralt beliggende udetoilet.

Fritidsklubben
Ankomst til klubben foregår via den fælles forplads til den separate indgang med trappe og elevator adgang. Klubbens faciliteter er organiseret med udgangspunkt i teenagernes univers, her er en flydende serie af rum, der spænder fra det helt lukkede - hvor der kan skrues godt op for lyden, og ned for lyset - til det halvåbne - til den åbne centrale cafémiljø - hvor man kan se og blive set.

Landskabet på institutionens legeplads - Institutionslegepladsen placeres i nær tilknytning til grupperummene. Legepladsen er en del af mønstret i parken, tegnet af stierne, og ønskes visuelt opfattet som en del af parken, trods behovet for hegning af området. Ud for hvert grupperum er der indrettet en terrasse forbeholdt gruppen.