Tusindfryd - Børnehave og vuggestue

Fakta:

Bygherre:
Hedensted Kommune
Totalentreprenør:
K. G. Hansen & Sønner A/S
Arkitekt:
White arkitekter
Areal:
950 m²
Årstal:
2010
ÅF's ydelser:
Ingeniørrådgivning

Stedet udfordrer fantasien og den motoriske og intellektuelle udvikling, hvor nærvær og privathed kan trives side om side. Her er steder til fordybelse og stille leg og steder til aktivitet og fysisk udfoldelse.

Tusindfryd opføres som lavenergiklasse 1, som er opnået ved en integrering af jord- og solvarme i de tekniske installationer. Udover energirigtige installationer er selve bygningsdesignet optimeret i forhold til positivt brug af solindfald i opvarmningssæsonen. Institutionen rummer 78 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn fordelt på 6 grupper.

Daginstitutionen ”Tusindfryd” fungerer som et ”hjem” for de godt 100 børn og ansatte i de timer de dagligt tilbringer under Institutionens store tag, der er formet som kronbladene på en tusindfryd og bredt ud i vifteform stigende imod syd og imod solen.

Køkken-alrummet er børnekøkken og voksenkøkken, hvor børnene kan være med til at bage og lave mad.
I fællesrummet er der plads til at bevæge sig, i hjørnet af rummet er en forsænkning med siddetrin omkring. Ovenover for enden af en trappe ligger en hævet ”hule”. Her kikker man ned til terrassen og haven fra et lille vindue. I et andet hjørne er indrettet et aktivitetsrum. Rummet afskærmes af et transparent forhæng og har udgang til et uopvarmet rum, der danner overgangszone til legepladsen. Rummet har skydedør til det fri.

Bygningens energiforbrug
For at tilgodese Hedensted Kommunes ønske om at skabe et energirigtigt byggeri i lavenergiklasse 1, er det valgt at opvarmningen af bygningen udføres ved at installere et varmepumpeanlæg. Som varmekilde vælges jordvarme. Der nedgraves jordvarmeslanger i en dybde af cirka 1 m. Slangerne opsamler solvarme der er akkumuleret i de øverste jordlag. Der skal bruges et areal på ca. 2.000 m². Ved hjælp af en varmepumpe hæves temperaturniveauet og det varme vand cirkuleres i bygningen i opvarmningssæsonen. For at sikre den størst mulige nyttevirkning, opvarmes hele bygningen med et lavtemperaturvarmesystem, gulvvarme suppleret med radiatorer med store overfladearealer. Til opvarmning og produktion af brugsvand, benyttes den tidligere omtalte varmepumpe.

Det lave energiforbrug opnås ved anvendelse af gennemtænkte og energimæssigt optimerede konstruktioner og installationer.
Endvidere er indbygget krav til energiøkonomisk drift, idet ventilationsanlæg er med varmegenvinding og der er anvendt sparemotorer og spareventilatorer. Til sikring af optimal udnyttelse af nødvendigt ventilationsbehov er ventilatorer forsynet med omdrejningsregulering ved frekvensomformere og anlæggene behovsstyres efter temperatur og CO2 koncentrationer i primære rum.

At det store ventilationsanlæg er opbygget med VAV-styring, giver en besparelse på driftstimerne for ventilatorerne, idet de ikke kører mere, end der er behov for og dette giver en besparelse af elforbruget. Desuden er driftstimerne for varmefladen ligeledes reduceret.

Varmeanlægget er opbygget som et lavtemperaturanlæg med styringsmæssig zoneopdeling for optimal fremløbstemperatur. Alle pumper er med integreret kapacitetsregulering. Vandforbruget er søgt minimeret ved anvendelse af armaturer og toiletter med vandsparefunktion.
For at reducere elforbruget til belysning udføres bevægelses- og dagslysstyring med dæmpning i alle opholdsrum. Således er der kun lys i lokalerne, når der er personer tilstede og der samtidig ikke er dagslys nok. Der gives dog mulighed for en overstyring af automatikken for den enkelte bruger.