Bytorvet 57, Hanstholm

Fakta:

Totalentreprenør:
Erling Jensen A/S
Areal:
Ca. 3.500 m²
Årstal:
2014
ÅF's ydelser:
planlægning, prøvetagning, vurdering af resultater samt anmeldt jordflytning.

Forkartering af overjord ved opførelse af dagligvareforretning

Byparken 57 i Hanstholm er ubenyttet, og der er ingen kendte mulige kilder til forurening på grunden, som dog er omfattet af Thisted Kommunes områdeklassificering. Overjord til bort-skaffelse skal derfor bekrives med analyser, og bortskaffelsen skal anmeldes til kommunen forud for igangsættelse.

Med Erling Jensen A/S som totalentreprenør skal der opføres dagligvareforretning på grunden, og der gennemføres prøvetagning og analyse af al overjord på grunden, forud for igangsættelse af jord- og byggearbejder.

Denne forkartering er udført ved prøvetagning fra gravede render og overjord (til ca. 0,5 m u.t.) er beskrevet med i alt 38 analyser.

Jorden er anmeldt til bortskaffelse