Holme Møllevej, Viby J

Fakta:

Bygherre:
Region Midtjylland
Areal:
300 m²
Årstal:
2014
ÅF's ydelser:
prøvetagningen og udarbejdet rapport med resultater og vurderinger

Indeklimamålinger i og ved tidligere renseri

I forbindelse med ændring af anvendelse af et tidligere renseri fra forretning til bolig, har Region Midtjylland ønsket at gennemføre kontrolmålinger, for indhold af chlorerede opløsningsmidler i indeluften i det tidligere renseri og i en tilstødende lejlighed.

Målingerne er gennemført med passive opsamlingsrør (Orsa-rør), som opsamler evt. forurenende stoffer i indeluften, over en periode på ca. 14 dage. Endvidere er der udført en kontrolmåling af udeluften.