Midtjysk Karting Bane - Støjvold

Fakta:

Bygherre:
Midtjysk Karting Bane
Entreprenør:
Gustav H. Christensen A/S
Areal:
300 m støjvold
Årstal:
2014
ÅF's ydelser:
har indhentet data og gennemført risikovurdering, rapportering, udarbejdet ansøgning og forestået korrespondancen med myndighederne

Risikovurdering for anvendelse af forurenet jord

I forbindelse med anlæggelse af ny støjvold langs Midtjysk Karting Bane, ønsker foreningen bag kartingbanen, at erstatte rene materialer med jord, forurenet i forskellige grader.

For Ikast-Brande Kommune er der gennemført vurderinger af risikoen for direkte kontakt med jorden, samt for forurening af grundvand og nærliggende recipienter.

Risikovurderingerne er gennemført bl.a. med anvendelse af Miljøstyrelsens JAGG-model.

Anbefalinger med angivelse af de maksimale niveauer, for forurenet jord i støjvolden med og uden sikring mod nedsivning af forurenede stoffer, er anført.

For entreprenør Gustav H. Christensen A/S er der udarbejdet ansøgning om denne erstatning, af rene materialer med jord, forurenet med forskellige stoffer, i forskellige niveauer.

Ud over miljøansøgningen (efter Miljøbeskyttelsesloven) er der sendt ansøgning om landzonetilladelse.