BaseCamp

Fakta:

Bygherre:
Triton Development North
Arkitekt:
Lars Gitz Architects
Areal:
36.000 m2
Årstal:
2017-2018
ÅF's ydelser:
Projekterings-ledelse, arbejdsmiljø-håndtering (P), miljøhåndtering, modning, projektering af konstruktioner, vvs, ventilation, energi, brand og anlæg.

Studie- og bomiljø i Lyngby med fokus på fællesfaciliteter. En unik bygning med en 700 m lang gå- og løberute med særlige udsigtspunkter.

I Lyngby, Skovbrynet 2 til 24 på Plantedirektoratets tidligere location opføres en BaseCamp med 740 boliger og samlet 36.000 m² bebyggelse.

Den eksisterende bygningsmasse - omfattende bygninger i op til 3 etager over terræn med et betydeligt omfang af kældre, skal i den forbindelse saneres og nedrives, ligesom eksisterende vejarealer og beplantninger ryddes. I den forbindelse skal der håndteres både miljøsanering og miljøoprensning.

Designet/Superstrukturen, som indeholder boligerne, er en slangeformet struktur baseret på cirkelslag. Den sammenhængende bygning opføres i 5 etager med grønt tag, som der udlægges som anvendeligt friareal med adgang via stier direkte fra terræn. Desuden skabes adgang til tag via trappetårne og elevatorer etc.

Bygningens omfang er primært ungdoms- og kollegieboliger med i alt 600 stk. Desuden indgår 40 seniorboliger og 70 gæsteboliger samt udlejningsboliger til kommunen med 30 stk.

For at skabe en fælles platform for beboerne etableres et fælleshus som en rund bygning placeret midt i området, bestående af kælder og 2 etager over terræn i alt 2.250 m². Her strækker et stort atriumrum sig gennem hele bygningen i etagerne over terræn.

Fælleshuset indrettes med kælder med hobbyrum, festsal og teknikrum. Stueetage: Cafe, vaskeri, supermarked og gaming room samt 1. sal med bibliotek og fitness.

Der udføres selvstændig parkeringskælder med ca. 83 pladser.