Plads i Ørestaden

Fakta:

Bygherre:
By & Havn
Totalentreprenør:
Pihl & Søn
Landskab:
Schønherr Landskab
Årstal:
2010
ÅF's ydelser:
Projektering og tilsyn.

Pladsen er beliggende ved krydset Ørestads Boulevard og Hannemanns Allé i Ørestaden. Det overordnede greb for pladsen, er en stor granitflade der spænder på tværs af byrummet kun gennemskåret af Ørestads Boulevard. Inde i dette granitfelt ligger et grusfelt, der er etableret som en række terrasserede flader inkl. siddekanter.

Et snoet vandforløb sender vand ned over pladsens østlige del. Vandelementet består af 6 selvstændige bassiner, der danner en sammenhængende form. Bassinerne forbindes via overløb, hvor vandet løber ned over betonkanten og ned i næste bassin.
 
Vandløbet er udformet med et kurvet forløb og kantbjælker og bund er udført i beton støbt på stedet.
 
Vandhastigheden og -dybden er lav og vandcirkulationsteknikken er afpasset hertil.